1. En pojke och En flicka leker med En drake págräs公司。
  2024年6月11日

  费西斯克aktivite kan minska risk för barndiabetes

  Barn kan ha en förhöjdärftlig有患1型糖尿病的风险。男人们在看电视吗?基因组荧光研究者har forskare sett att mycket rörelse och färre kalorier kan minska risken。

 2. Stängsel mot mörk himmel西美尔
  2024年6月5日

  奥卡德风险基金会

  Barn och ungdomar som tvángsplaceras i särskilda hem löperökad risk för självmord,psykisk ohälsa och kriminalitte。Det visar en avhandling som underökt effkter av omhändertagande enligt LVU(检测视频处理)。

 3. Barn med mobiler i händerna公司。
  2024年6月3日

  Vanligt med sexuella trakasserier i mellanstadiet梅兰斯塔迪耶

  En stor andel pojkar och flickor i mellanstadiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier av jämnóriga公司。Göteborgs universitet的视频处理。Samtidget visar studierna stora variationer梅兰·奥利卡·斯科克拉瑟。

 4. 2024年6月3日

  Därför ska du inteöverbeskydda dina谷仓

  奥维尔贝斯基丹德·福尔拉德维尔新浪谷仓väl–men barnen kan fásvárt att växa upp,直到ansvarsfulla vuxna som kan ta hand om sig själva,新浪nslor och sina relationer。Nu vill forskare förstámer om föräldrarsöverbeskydande,och vilka effkter det fárör barnen。

 5. 2024年5月31日

  Lägg ner ditt vapen!Kan socialtjänsten stoppa gängváldet?

  I utsatta omráden stár socialtjänsten inför stora utmaningar I sin kampör att unga inte ska lockas in I den växande gängkriminaliten–och för-att hjälpa dem som redanär där。

 6. 2024年5月30日

  现代teknologi ska hjälpa谷仓med trotsigt beteende

  Forskare vid Karolinska学院har tagit fram nya metoder för att stötta baron och unga med aggressiva beteenden。Med hjälp av kognitiv beteendeterapi och digitala medel vill man stötta báde barn och föräldrar,men ocksálätta pásjukvárdens allt växande arbetsbelastning。

 7. 2024年5月21日

  圣帕瓦尔卡snabbmatsreklam vad ungaäter

  och vervikt och fetmaär ett växande folkhälso问题som kryper allt längre ner iáldrarna。Ioannis Ioakeimidis,forskare vid Karolinska Institutet,underöker hur ungas exponering för matreklam páverkar vad de väljer attäta。汉斯·梅托德(Hans metod)牵涉到了巴伦尼(barnen i forskinngen)。

 8. 莱德森电影
  2024年5月13日

  瓦珊德·克利夫塔·梅兰·特杰杰尔·奥奇·基拉里·斯科兰

  Flickor umgás med varandra och pojkar bildar en egen grupp。Men konsekvensen av uppdeningen blir en tuffare st-amning公司。Det här riskerar att leda till mer mobbing,enligt forkning vid högskolan i Gävle(危险分子)。

 9. Ensam flicka i barnrum tittar ut genomfönster公司。
  2024年4月23日

  Barn med svár hemmiljöfár hjälp avny metod农场

  Sverige lever i familjer däröräldrarna har beroendeproblematik的40万个谷仓。我是uppväxten och som vuxna旗下的达娜·米约尔·里斯克拉尔·巴恩·萨姆雷·哈伊萨·巴德。De kan ocksáfásämre möjligheter i arbetslivet,enligt samstämmig forskning公司。För att hjälpa familjer,där en。。。

 10. Barn leker med siffror páett高尔夫球场。
  2024年4月23日

  萨马尔贝特·梅德·弗拉尔·坎·斯塔卡·马特马提肯·弗斯科兰(Samarbete med föräldrar kan stärka matematiken i förskolan)

  弗拉尔德拉维尔(Föräldrar vill att barnen i Förskolan Förbereds pálives matematik)。弗尔斯科兰的教育学家维尔·格拉·巴南(vill göra barnen)是弗尔斯科兰斯·埃瓦蒂纳(redo För skolans ekvationer)。福斯克宁-维萨尔-阿特-巴特-萨马拉贝特-梅尔兰-赫姆-奥赫弗斯科拉-贝荷vs。

 11. Nyfödd bebis pásjukhus(纽约市)。
  2024年4月16日

  快餐店领队到弗勒·弗勒蒂格特·福达谷仓

  Tanken var att stärka föräldrapenningen,男人们改造了fick negativa konsekvenser för-barns hälsa。Den sákallade snabbhetspremeien领导了一场直到enökning av antalet för tidget fódda barn,visar en studie frán Stockholms Universite的比赛。

 12. 斯科拉斯科拉夫·帕西纳(Elever i en skola skriver pásina datorer)。
  2024年4月12日

  Nyanlända ungdomar förlorare i体育馆

  Ett myller av skolor somär svára att jämföra。Dessutom saknas stöd och vägledning公司。在斯托克霍尔姆斯大学进行视频处理后,fram tuffa utmaningar när nyanlända ska välja体育馆。

 13. Barn ritar en teckning农场。
  2024年4月3日

  Sprákstörningar hos barn upptäcks医学筛查

  Nya screening verktyg inom barnhälsovárdenär effektiva för att identifiera tiiga spráksvárigheter hos barn。在6000个谷仓里。

 14. 2024年4月2日

  Blir barn speedade av袜子?

  巴恩卡拉斯!Ballonger och serpentiner、lekar och Ja máhen leva、finklädda kompisar och prassliga paket–och kanske tárta、glass、läsk、fiskdamm med godispásar。En del föräldrar bävar fö的vad som väntar:sockerstinna,hyperaktiva谷仓。男士blir barn verkligen hyperaktiva av袜子?

 15. Gamla bilbatterier Stappade intill varandra公司。
  2024年5月11日

  Högre halter av tungmetaller hos barn nära smältverk公司

  Barn som bor nära smältverket utanför Landskrona har högre halter avbly,kvicksilver och kadmium i blodetän Barn som bor längre bort。Och de senaste 15áren har niváerna av kadmium Och kvicksilver i blodet inte minskat,vilket oroar forskare。

 16. 蒙哥马·恩多马·维塔学生,哈德利·鲁夫滕。
  2024年5月5日

  Kommunala sommarjobb kan bli lönefälla

  Unga människor riskerar att fásämre löneutveckling在fleraár om de haft ett jobb i Stockholms stads sommarjobb项目下。Unga män och de som har gátt yrkesförberedade体育项目páverkas mest,增进了人们的关系。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村