Ensam flicka i barnrum tittar ut genomfönster公司。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Kaos,skuldkänslor och många frågor。Tillvaron för谷仓直到föräldrar med alkohol-eller drogberoende kan vara mycket svår。För att under lätta känsliga samtal inom familjen har en ny metod标签框架。我的目标和研究人员是积极的影响因素。

Sverige lever i familjer däröräldrarna har beroendeproblematik的40万个谷仓。我是uppväxten och som vuxna旗下的达娜·米约尔·里斯克拉尔·巴恩·萨姆雷·哈伊萨·巴德。De kan ocksáfásämre möjligheter i arbetslivet,enligt samstämmig forskning公司。 

För att hjälpa familjer,där en eller báda Föräldrarnaär beroende av alkohol eller droger,har en ny metod tagits fram av forskare。程序设置为“Jag och min familyj”。Syftetär att förbättra kommunikationen inom familjen公司。

–家庭免疫接种,viktigt eftersom förnekelseär en stor del i problematiken。Barnen har mánga frágor och tar pásig skuld,och föräldrarna oroar sig försina barn och vet inte hur de ska prata med dem,säger forskaren Ann Lyrberg vid Högskolan i Gävle。

Träffas för att普拉塔

节目在ledning av tvásamtalsledare–en frán socialtjänstensörppenvárd för vuxna och en fröppenvörd fór barn-och familj下获得最佳节目奖。

–Det gár ut páatt avdramatisera。问题och tillkortakomandenär inte sálätt att prata om,och detär modiga föräldrar och barn som kommer。巴恩·萨格尔(Barnen säger att det var spänt och lite läskigti början)、男子att de ville prata om hur föräldrarnas missbruk drabbar dem、och att det-känns skönt efterát、萨格尔·安·利伯格(säger-Anns-Lyrberg)。

Mindre kaos och droganvändning公司

研究人员har nu utvärderat metoden。Här framkom att báde barn och vuxna har supplievt positiva effter att程序平均值。

Barnen märker av mindre kaos hemma och bättre relationer inom familjen家系。Föräldrarna uppger själva att de har minskat sin konsumtion av alkohol och droger(弗拉尔德拉纳·乌普格尔)。Nágra barn berättaräven att deras föräldrar slutat helt。

Forskarna hoppas nu att fler kommuner ska ta del av resultatet och använda metoden公司。

–Det har inte funnits nágon annan metod inom socialtjänsterna där hela familjenär med隶属于samtalsträffar,och dár flera delar av socialtjänstens organizationär representerad。巴恩·蒂克特(Barnen tyckte)发现了弗莱拉·乌托姆斯特·恩德(flera utomstáende fanns)的医学研究,发现了博特夫·奥尔卡拉(bortförklara)的医学问题pásamma sätt eftersom fler var med och tog samtalen páallvar,säger Ulla Forinder somär教授i socialt arbete vid Högskolan i Gävle。

我是学生

奥利卡·德拉尔·阿夫兰德·哈兰瓦恩特·梅托登共40户人家。I en uppföljande studie intervjuades 17 barn mellan 7 och 19ár。Intervjuerna genomfördes tre until tolv mánader efter att programmet avslutats公司。

Vetenskapliga研究人员:

我和我的家人:针对父母药物使用问题家庭中的儿童和父母的项目——结果研究.北欧社会工作研究.

谷仓供应商av en intervention i familjer där vuxna harett problematiskt bruk av alkohol och droger,N个酒精和毒品的原始研究。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村