斯科拉斯科拉夫·帕西纳(Elever i en skola skriver pásina datorer)。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Ett myller av skolor somär svára att jämföra。Dessutom saknas stöd och vägledning公司。在斯托克霍尔姆斯大学进行视频处理后,我们来到了图法·乌特马尼加尔när nyanlända ska välja体育馆。

Gymnasivalet utgár frán att elever kan göra självständiga val.Men en ny avhandling visar att konkurrensutsatt utbildnings system–medöver 200 skolor att välja mellan i Stockholmsomrádet–gör valet av gramineskola until tuff utmaning för nyanlända ungdomar。Det skriver公司斯托克霍姆斯大学.

Ungdomarna saknar stöd vid代客

我在新浪体育中心学习了har 22 nyanlända elever intervjuats。来自新浪skolor för att kunna göra ett välinformerat och medvette val.Ofta kunde de inte heller fáhjälp av sina förr lderra eller nätverk的德特弗拉科姆律师事务所。

德塔领导着阿特健身房埃根·马克纳德斯福林,somär svör att jär mföra och of ta utformed för at gyna skolans egen rekrytering,ofta hade en betydand effekt vid de nyanlända健身房val av utbildning。

Enligt forskaren Brendan Munhall,som skrivit avhandlingen,innebar detta en begränsning(布伦丹·门霍尔)。

–我是praktiken innebär det att en stor andel av grammeskolorna I Stockholm inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna vilket gjorde deras utbildningsmöjligheter jämförelsevis kraftigt försämrade,säger Brendan Munhall,doktorad vid Stockhollms universite。

Nyanlända behandas som同质食物

Brendan Munhall menar att hans forskningär viktig av flera skäl。Nyanlända elevers saknar of ta inflytande och deras röster blir inte alltid hörda。Dessutom behandas de of ta som en homon grupp–小跑olika utbildnings bakgrunder och skolbehov。

–Genom att uppmärksamma dessa elevers röster skapas förutsättnigar för att deras behov ska kunna tillgodoses bättre。结果是,我得到了denna avhandling ger en möjlighet att ta itu med ojämlikheter för nyanlända elever och visar ocksáatt det marknadsanpassade skolvalssystemet i detta specifika fall kan skapa ojámlikheat snarareän att minska den。

巴特·瓦格列丁·贝约夫斯

Avhandlingens得出了pekar páatt vägledningsstödet behöver förbättras och att nyanlända elevers behov bör lyftas inon utbildnings系统et。

–Min förhoppingär att denna avhandling kan informera lärree,beslutsfattare och allmänheten om de utmaningar som nyanlända elever strör inför i健身房ochäven uppmuntra,直到politiskaátgärder somämjarett rättvisare utbildnings system ochálle,säger Brendan Munhall。

平均处理:

Begränsade horisonter家。在尼亚恩达埃利弗斯体育馆进行学习斯托克霍姆斯大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村