1. 谷仓pysslar med klossar tillsammans med en law罕见。
  2024年5月16日

  沃尔德纳德沙瓦雷·利塔尔·帕夫斯科兰(Várdnadshavare litar pörskolans)教师

  Várdnadshavare vill gärna vara delaktiga i barnens förskola,men lämnar utformningen av undersiningen until förs kollärarna。Det visar en studie公司。

 2. Barn leker med siffror páett高尔夫球场。
  2024年4月23日

  萨马尔贝特·梅德·弗拉尔·坎·斯塔卡·马特马提肯·弗斯科兰(Samarbete med föräldrar kan stärka matematiken i förskolan)

  弗拉尔德拉维尔(Föräldrar vill att barnen i Förskolan Förbereds pálives matematik)。弗尔斯科兰的教育学家维尔·格拉·巴南(vill göra barnen)是弗尔斯科兰斯·埃瓦蒂纳(redo För skolans ekvationer)。福斯克宁-维萨尔-阿特-巴特-萨马拉贝特-梅尔兰-赫姆-奥赫弗斯科拉-贝荷vs。

 3. 问一下梅德·弗格克里托·弗格鲁登,ett ritande barn i bakgrunden,i oskärpa。
  2023年6月8日

  Därför fár inte alla barn rätt-stöD i förskolan公司

  En bra förskolaär bra fór barns utveckling och välmánde。Samtidget“Misar”förskolan en del barn som behöver额外仓库。瓦尔弗?萨赫·萨格尔(Sáhär Säger forskningen)。

 4. 2023年3月24日

  Sákan förskollä罕见的prata med谷仓和hállbar utveckling

  Världen stár inför komplexa klimatutmaningar som kan vara knepitt at prata om med谷仓。Forskare har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskolans教师att diskutera hállbarhet med de allra yngsta。

 5. 2023年3月23日

  Inskolning pöförskola–hur gár det till?

  När smábarn ska börja förskolanär inskolningen viktig,men hur bör den gátill?Forskare har nu fátt en bild av hur förskolestarten ser ut i praktiken公司。

 6. 2023年2月17日

  弗尔斯科洛·菲拉尔·霍格蒂德(Förskolor firar högtider)——男子väjer För religiöst arv

  巴恩·菲拉尔·朱尔·奥奇·普什基夫斯科兰(Barn firar jul och pásk i förskolan),男子费萨尔·塞兰(men fár sällan)在霍格蒂德纳(högtiderna)之前将巴克伦登(Pakgrunden)驱逐出境。在我所了解的宗教中,在教师的学习中,我看到了känner En oro för att blanda。

 7. 2023年1月16日

  Förskolan viktig För att bevara samiska språk公司

  弗斯科尔罕见的kan fungera som⁄kliga Förebilder och arbeta tillsammans För mer低估了pásydsamiska。在弗雷姆·弗尔斯科兰斯·贝蒂德尔斯·弗拉特·格拉·斯普雷克特·勒万德·瓦尔达根(fram förskolans betydelse för att göra spröketmer levande i vardagen)之后,我们将继续研究一些新发现。

 8. 弗斯科尔罕见的弗舍尔谷仓
  2023年1月12日

  Rättöd rustar smábarn i muntligt berättande

  弗斯科勒巴纳(Förskolebarnär skickliga berättare)。De använder sitt sprák och görättelser begripliga genome báDe ljudhärmning,gester och mimik。Men de kan behövalite hjälpítraven。Därför behöver educherna uppmentra det muntliga berättandet,som ocksár viktigt för att barnet själv。。。

 9. 马塔·梅德·勒克萨克斯莫夫(Matta med leksaksmoviv),伊斯卡州巴克伦登特谷仓(tre barn i bakgrunden)tváplastleksaksbilar páden
  2022年12月19日

  个人信息托卡·托尔卡·中央罗德·帕奥利卡vs

  Förskolan ska bedriva低估。Detäräläroplanen tydlig med.男子被低估,när Det gäller förskolan?Det kan betyda en rad olika saker beroende pávem som fár frágan,visar doktoranden Jenny Henriksson vid Högskolan Kristianstad。

 10. 谷仓,我介绍,vid surfplatta som ligger pábord
  2022年11月21日

  Surfplatta gör förskolebarns lek mindre kreativ公司

  Förskolebarns lek med datorplattorär mindre kreativ och梦幻般的lämfört med deras lek med-fysiska leksaker。乌普萨拉大学的Det visar en ny studie。Skillnadenär markant,enligt forskarna。

 11. tvábarn läser med huvudena ihop电视台
  2022年11月1日

  Förskolor olika胸罩pásprák och läsning–skillnadernaär stora

  Förskolorär olika bra páatt stimulera sprákutveckling och uppmentra barnen直到skrivande och läsning。Generellt settär kvaliten lág,men det finns ocksörskolor med hög kvalitet,visar en studie。

 12. 2022年10月19日

  Hajpade制造商visar vägen framåt

  Vad kan vi lära av“制造商”och den globala makerrörelsen?En hel del,visar En ny avhandling公司。直到德克尼肯斯·莫伊利赫特、瓦拉·梅尔·莱克福、奥赫塔·汉多姆·贝芬特利加的例子。

 13. 2022年8月29日

  拉加罗帕拉纳的Rörelse och lek máste

  Sverigeär sämst,av de nordiska länderna,pátt skriva in rörelse och fysisk aktivitet i styrdokument för förskolan。Många谷仓的风险来自于aldrig fåutveckla sin rörelseförmåga,med både besvär och smärta som livslånga konsekwensser。

 14. 2022年8月11日

  Ny metod ger谷仓bättre koll pámatematik

  Förskolebarn som lär sig att se och Förstátal blir bättre pámatematick jäm Fört med det traditionella sättet att räkna upp och ner公司。Det visar负责所有方法。

 15. 2022年5月17日

  Vad har betydelse för en lyckad集成i skolan?

  Vadär viktigt när nyanlända elever ska integrateras i det svenska utbildnings systemet och Vad innebär egentligen en lyckad集成?阿里·奥斯曼(Ali Osman),《教育学博士》(docent i educhorik),福克拉拉尔·瓦德·索姆博德坎·哈瓦尔帕ochörsvára integration。

 16. 2022年5月6日

  在克里森斯拉提尔的拉里杰尔

  乌克兰,大流行。När kriser drabbar-skolor stár lärree i frontlinjen。罕见的贝弗·特拉纳·克里沙丁林。奥奇·鲁丁纳(Och rutiner kan förbygga váldsdád),梅纳尔·福斯卡(menar forskare)。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村