Ledsen flicka i skolmiljö的电影。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Flickor umgás med varandra och pojkar bildar en egen grupp。Men konsekvensen av uppdeningen blir en tuffare st-amning公司。Det här riskerar att leda till mer mobbing,enligt forkning vid högskolan i Gävle(危险分子)。

När pojkar och flickor delar upp sig i grupperökar problemen med grovt sprák och mobbing。Det visar en fallstudie som gjorts av forskare vid Högskolan i Gävle公司。

–Klimatet blev sämre bland báde pojkar och flickor公司。En förklaringär att machoculturen förstärks,säger Silvia Edling,i didaktik教授。

我学习了哈尔·福斯卡的《十一世纪梅尔兰斯塔迪特的intervjuat》、《罕见的男人》、《库拉托勒》、《瓦克塔尔》和《安南的个人帕特罗·奥利卡·斯科洛尔》。

统计局(Statistik visar att flickorän pojkar blivit utsatta för mobbing)。Kränkningarna varierra dock mellan de tre skolorna公司。男子gemensamt för allaär att elever och个人用品att flickor och pojkar allt tore delar in sig i grupper。

Enligt forskaren Silvia Edling visar intervjuernaöverlag en skarp klyfta mellan flickor och pojkar(伊里格特·福斯卡伦·西尔维娅·埃德林)。

–Uppdelningen gör det svárt för pojkar att visa mjuka värden och för-flickor att komma在波杰卡纳斯竞技场。Pojkar supplier att de inte fár leka med flicksaker och flickor att de inter kan uttrycker sig som Pojkar uta att det label ut och att de blir retade för det,säger hon。

Tuffare stämning och grövre sprák公司

个人och elever vittnar om att uppdeningen ger en tuffare stämning。斯普雷基特·哈布利维特·格罗夫尔·奥奇·沃尔德·萨姆特·特拉卡斯里尔·哈洛卡特(Spráket har blivit grövre och váld samt trakasserier harökat)。研究visar ocksáatt det skapas en slags ordning där pojkar och flickor upprättháller könsuppdelningen。

–Intervjuerna vittnar om at det här tycks komma ur ett hárdare samhällsklimat,men ocks ur etökat inflytande bland föräldrarna。在教育学教授säger Guadalupe Francia之前,芬兰人一直在观察趋势。

Rädsla föRöRärldrars突破者

男人研究visar ocksáatt det finns en stor kunskap och kompetens kring mobbning bland personalen。konsekvent的Báde elever och lär罕见framháller vikten av att vuxnaär synliga och griper。Menör att det ska fungera i praktiken máste stödet frán rektorerna finnas där,menar forskarna。

–Det finns en utbredd rädsla för hur för-ldrar kommer att reagera om anälningar görs,vilket gör att vissa problem sopas under mattan。Det finns ocksåen oro för att rektorerna inte agerar公司。Detta kan göra att problemen págolvet fortsätter,säger Silvia Edling。

特杰尔·乌萨塔·福恩特姆布宁

Ett annat resultat i studienär att flickor tycks särskilt utsatta pásociala medier utför skolan研究结果。Det här behöver uppmärksammas mer i skolan。

–Vi behöver lära oss mer om social mediers betydelse och hur man ska hantera dem för att komma t den暴徒som sker pánätet,säger Silvia Edling。

Tidigare研究人员visar att mobbningen bland pojkar of taär mer synlig i form av fysiskt váld,medan denär meter subtil och svárupptäckt bland flickorna。个人球员帕德特雷·斯科洛诺诺诺·德斯卡·德费尔梅尔·昆斯卡普与特拉卡塞利尔·布兰德-弗利科尔(trakasserier bland flickor)。

Vetenskaplig研究:

我发现我在处理påmellanstadiet från ett genusperspektiv,Högskolan i Gävle。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村