1. 2024年6月13日

  PFAS–sákan vi bli av med evighetskemikalierna公司

  Aktivt kol,växter och förbränning公司。Detár nágra metoder som skulle kunna användas för att fábort PFAS–lánglivadeämnen med负面影响páhálsa och miljö,visar forsking。

 2. Tatuerare arbetar med en tatuering páett ben(塔图雷·阿贝塔尔·梅登·塔图林·帕特本)。
  2024年5月23日

  塔图林加·坎约卡(Tatueringar kanöka)冒着弗林福姆(för lymfom)的风险

  Det finns et samband mellan tatueringar ochökad在lymfom的drabbas av lymfkörtelcancer面临风险。Och storleken págaddningen tycks inte spela nágon roll för risken公司。Det visar en studie vid Lunds大学。

 3. Rengöringsprodukter公司
  2024年5月6日

  Giftiga kemikalier upptäcks med ny AI-metod公司

  Idag finns en omfattande användning av kemikalier báde inom husháll och industriella加工厂。Mánga av kemikalierna nár vattendrag och ekos系统。Ett exampelärämnesgruppen PFAS,som bland annat förekommer i brandskum och mánga konsumentprodukter somáterfunnits i böde grund-och。。。

 4. 2024年4月30日

  奥特文宁根-斯穆齐加-巴克西达

  Allt mer av samhällets resurserátervins公司。男人维尔卡·哈斯里斯克·乌斯·塔斯·特文宁萨·贝塔雷·för när branschen växer?För Första gången skaåtervinningsarbetarnas arbetsmiljöi Sverige kartläggas是为科学研究而培育的。

 5. Gamla bilbatterier Stappade intill varandra公司。
  2024年5月11日

  Högre halter av tungmetaller hos barn nära smältverk公司

  Barn som bor nära smältverket utanför Landskrona har högre halter avbly,kvicksilver och kadmium i blodetän Barn som bor längre bort。Och de senaste 15áren har niváerna av kadmium Och kvicksilver i blodet inte minskat,vilket oroar forskare。

 6. En person med skydskläder och visir sitter páhuk och svetsar,i industrymiljö。
  2024年5月5日

  Människor utsätts för cancerframkallandeämnen i onödan

  I Sverige揭露了ungefär 18000 arbetare för det cancerframkallandeämnet sexvärt krom。Forskare har nugjort en kartläggning vid ett antal svenska arbetsplatser–och menar att människor utsätts för risker i onödan。

 7. En sork tittar upp frán En grop i约旦
  2023年12月21日

  Höga笼头PFAS iämtländska sorkar

  PFAS-kemikalier finns i báde djur,växter och jord pösön。阿特·霍加笼头芬恩斯·霍斯·斯科格索斯卡(hos skogsorsorkar),奥勒奥尔福斯卡(oroar forskare),萨姆阿茨·阿瓦恩加(somäts av mánga andra djur)。

 8. Plastflaskor hopbuntade i stora kuber,ställda påvarandra,blåhimmel bakom塑料袋。
  2023年11月10日

  奥特凡纳塑料厂

  När forskare underökteátervunnen plast som samlats in i 13 länder fann de hundratals giftiga kemikalier,inklusive bekämpningsmedel och läkemedel。Slutsatsenär attátervunnen plastär olämplig för de flestaändamál。

 9. Klart vatten for sar ut urett rör,frán vänster。
  2023年11月10日

  Ny metod för att rena avloppsvaten páhállbart sätt公司

  Att fábort förronenigar frán avloppsvatenär grundläggande。Men delar av arbette görs páett sätt som inteär miljömässigthállbart先生。我正在通过sákallad吸附处理har en ny metod tests för att ta bort förronenigar、bland annat antibiotka。

 10. Cirka tre公羊繁殖的bäck omgiven av träd
  2023年11月7日

  Tioler styr hur mycket kvicksilver浮游生物fár i sig

  Människor får i sig kvicksilver genom fisk,男人们都是黑人吗?Ett första steg i kedjanär väx浮游生物som fiskarnaäter。在研究中,我们观察了浮游生物upptag av kvicksilver styrs av tillgángen pásákallade tioler i vattnet。

 11. Elbilar视频laddningsstolpar
  2023年10月17日

  Ny metod banar väg för bättre batteriátervinning公司

  Forskare har utvecklat en ny miljövánlig metod för att separera ocháteranvända värdefulla金属工。Det innebär att uttjänta batterier frán elbilar kan fánytt liv。

 12. Sjömed grönska pátvásidor,stenar i vattnet。索马蒂德。
  2023年10月16日

  阿尔斯蒂登·斯蒂尔·维尔卡·凯米卡利埃索姆·希塔斯i vattendrag

  Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöförorenigar i vattendrag och söar。紫外滤光片frán solkrämer hittas främst under sommaren,until example。

 13. 2023年10月3日

  Parfymer kan innebära risker vid IVF

  Anvándning av parfym kan páverka niváerna av hormontörande kemikalier hos kvinnor som genogár assisterad出生前。Det visar en studie公司。

 14. 2023年8月8日

  Kunskap brister om bin och礼物

  Bekämpningsmedel innebär ett hot mot pollinerare,男子bara ett fåtal bin och insektsgifter har studerats。För en majoritet av världens 20 000 arterär effekterna fortfarande okända,visar enöversiktstudie。

 15. 2023年6月22日

  PFAS finns kvar i rester frán sopor公司

  PFAS-kemikalier bryts intener helt när avfall bränns(PFAS-凯米卡利埃·布雷茨国际机场)。De kan hittas i aska,processvaten och rökgaser,visar en studie.德坎·希塔斯(音译)。

 16. 2023年6月14日

  Nytig svamp kan rädda jordgubbarna公司

  Grömögel ställer,直到stora bekymer för jordgubbsodlare。Men en nyttosvamp som minskar angreppen pábären kan bli räddningen,enligt forskare(纽约市)。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村