Barn leker med siffror páett高尔夫球场。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

弗拉尔德拉维尔(Föräldrar vill att barnen i Förskolan Förbereds pálives matematik)。弗尔斯科兰的教育学家维尔·格拉·巴南(vill göra barnen)是弗尔斯科兰斯·埃瓦蒂纳(redo För skolans ekvationer)。福斯克宁-维萨尔-阿特-巴特-萨马拉贝特-梅尔兰-赫姆-奥赫弗斯科拉-贝荷vs。

多罗塔·莱姆布雷(Dorota Lembrér vid Malmöuniversitet forskar om föräldrasynen pámatematikundervisningen i förskolan)。尊敬的萨马贝特·梅兰·弗斯科拉·奥赫巴内斯·弗拉尔·斯库勒·库纳·乌特维克拉·奥赫布利·巴特雷爵士。

奥夫宁加·海米特

阿尔文·欧姆罗普兰·贝托纳(Al ven om läroplanen betonar samarbete mellan förskola och hemmet),芬兰斯·因盖特·乌塔拉特·克拉夫·帕特(finns inget uttalat krav páatt förs kolans matematik ska tas med hemmet。弗尔斯科兰的教师布鲁卡·多克(brukar dock frága Föräldrarna om vilka matematikövnigar som görs hemma)。

Föräldrarna svarar of ta att de gör mánga olika matematiska aktiviteter med barnen。梅纳尔·多罗塔·莱姆布雷(menar Dorota Lembrrér),德特·哈尔·贝霍弗·弗斯科兰(Det här behöver förskolan bli bättre páatt ta tillvara)。尊敬的弗拉姆·艾特·吉万德och tagande behövs för att samarbettet mellan hem och förskola inte ska bli för-ensidigt när barnen lär sig matematik。

–Där finns-mycket潜力。Nuär det för mycket envägskommunikation公司。Det behöver inte vara negative men om komplexiteten ska uppfyllas borde Det gát andra hállet ocksá,säger Dorota Lembrér somär lektor i matematikens didaktik vid Malmöuniversitet。

–Kan man berika förskoleverksamheten med vad som händer hemma blir matematiska aktiviteter merän att räkna。丹·科普莱蒂滕·比约弗·辛利戈拉斯,福特斯奥特镇。

Föräldrarär是一名胸罩教师

Hennes forskine visar att teachorena兽医vad de ska arbeta med.Det finns ocksáett etablerat samarbete mellan förskolan och hemmet。Detta kan dock fördjupas om educhernera ges verktyg för att lyfta förräldrarnas syn pámatematik公司。Det krävs merän att frága föräl drana。De másteäven ses som kunniga i matematik,梅纳尔·多罗塔·莱姆布雷。

–我以德意志研究者爵士为例介绍了德意志谷仓och föräldrar har samlat stenar hemma。男人们把哥伦·弗斯科兰·弗拉特·塔特(gör förskolan för att ta)放在了som ett värde大街上?Samarbettet ska fungeraát báda háll。弗拉尔德拉杜克蒂加(Föräldrarär duktiga)教师som kan sina barn,oavsett av vad de gör pájobbet。

巴伦·弗贝雷德斯inför skolgáng

弗拉尔德拉维勒阿特·巴内斯(Föräldrar vill of ta att barnens)成为了昆斯卡珀塔斯(kunskaper tas)的一员,直到瓦拉奥赫特韦克拉斯·佩特(vara och utvecklas páett sätt som de harnytta av i sin vardag),直到赫姆恩加·布尔卡尔·巴内特·巴内特·斯特·潘塔·费尔att kunna köpa en leksak。

–Föräldrar tänker是一位女性。移民部。兽医inte förskolan om det blir inte samarbettet vad det hade kunnat vara。

Enligt Dorota Lembrrérär det inte bara svárt för förskola och förräldrar att se sin gemensamma roll och barnens behov。För forskareär det när stan omöjligt att komma in i hemmet och studera samspelet mellan barn och vuxna。

–Detär viktigt att synliggöra och föräldrarnas syn pámatematik och som forskare máste man varaödmjuk。Att förstákomplexetten i Att matematiken kan göras pöolika sättär avgör rande förörskolepedagoger,förs kolledare och fölskolärarstudenter,säger Dorota Lembrér。

Vetenskapliga研究人员:

“那里也有数学”:家长和老师关于幼儿数学的讨论马尔默大学。

早期数学教育研究的方法选择:父母观点的启发

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村