För dig somär记者(fd expertsvar.se)

记者och söker en forskare att intervjua?这是一个很好的选择吗?Dáhar du hamnat rätt!

安索姆新闻记者

Jobbar du pa ett lärosäte?Skapa ditt konto här公司

Har du tidgare haft ett konto páExpertsvar behöver du skapa ett nytt公司。

Läs mer om journalistttjänsten记者

Forskare i skyddsutrusting,hjälm och reflectväst läser av mätutrustning i närheten av vulkanen。
Forskare använder mätutrustning i närheten av vulkanen Fagradalsfjäll公司。图片:Naturhistoriska riksmuseet

Om tjänsten för记者

Tjänsten bestár av ett nätverk av flera hundra kommunikatörer i hela landet公司。在新闻发布会上,我采访了一位记者。

Vi täcker alla forskingsomráden frán vulkan forsking-til epigenetik,poetik ochØstersjönsövergödning。