Barn med mobiler i händerna公司。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

En stor andel pojkar och flickor i mellanstadiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier av jämnóriga公司。Det visar en avhandling vid哥德堡大学。Samtidget visar studierna stora variationer梅兰·奥利卡·斯科克拉瑟。

塞雪拉·特拉卡塞利尔(Sexuella trakasserier innebär)直到特例奥伦斯卡德·菲西斯克·贝罗林(oönskad fysisk beröring),奥伦斯卡德·比尔德(oónskade bilder med sexuellt inneháll eller att bli kallad könsord)。Tidigare支持visar att unga som utsatts för sádana trakasserier már sämre,är mer nedstämda och har meróngest jämört med andra。

Närmare hälften av barnen utsatta公司

De flesta tidgare studier har understand the situationonen för elever som gör pöhögstadiet eller体育馆。我正在处理安德烈亚·瓦利克·瓦尔特(Andrea Valik valt at fokusera páhur sexuella trakasserier kan drabba yngre barn)的心理问题。

Iáterkommande enkäter har mellanstadiebarn frán 63 skolklasser vid 29 skolor I Västsverige fátt svara pár fr gor om sexuella trakasserier。Närmare 1000谷仓svarade påfrågorna När de gick iårskurs 4、5和6。

Hela 45 procent av barnen raporterade vid tioársálder att de hade blivit utsatta för nágon形式为av sexuella trakasserier。17普罗森特·拉波特拉德(procent raporterade att de själva hade utsatt en jämnárig)。Vidare raporterade sex av tio elever att de blivit vittnen直到sexuella trakasserier mella jämnáriga vid minst ett tillfälle在págáende läsár。

滚轴tycksöverlappa

研究生维萨尔文(visaräven att det var fásom enbartär utsatta)、巴拉乌斯塔(bara utsätter)和拉埃勒·巴拉·布利尔·维特南(bara eller blir vittnen)直到特拉卡斯里尔(trakasserier)。

–De flesta rapporterar flera roller samtidigt(脱脂水果)。Det gör att vi inte kan tänka att Detär“de brákiga”som utsätter och“de sárbara”som blir utsatta。Detär där för viktigt att vi lyfter blicken och ser Det ur ett bredare perspektiv,säger Andrea Valik vid Göteborgs大学。

Sexuella trakasserier kan innebära oönskad fysisk beröring men ocksáatt fábilder med sexuellt inneháll。

变异mellan klasser

男子att sástor andel av barnen i mellanstadiet blir utsatta för sexuella trakasserierär oroväckande,menar Andrea Valik。Samtidget bidrar avhandlingen med viktig kunskap kring att det gár att göra ná遇到了问题。

–Vi ság en stor variation mellan skolklasser i hur vanligt detär att bli utsat för sexuella trakasserier,där vissa skolklasser har betydligt lägre förekomst av sexuela trakasselierän andra。骷髅头人kunna vara sáatt Detär ná得到了一个miljön och kulturen i klassrummet som páverkar graden av sexuella trakasserier。德塔亚·恩诺(Dettaärñná)和安德烈亚·瓦利克(Andrea Valik)在维达尔(vidare)的带领下取得了一些成绩。

Viktigt med tiiga insatser公司

Tidigare支持visar att goda relationer mellan lärare och elever samt bra relationer mellan eleverna kan skydda mot sexuella trakasserier。Detär ocksáviktigt att prata om sexualitet och relationator för att motverka trakasserier och minska risken att barnen utvecklar ett sämre máende vid utsatt。

När forskarna tittade pámáendetöver tid ság de att barnen mádde sämre vid tioársölder jäm fört med senare。 

–在tidget中的insatser máste中检测betyder。Sátiggt som i tioársálden ellerännu tigare,Säger Andrea Valik。

平均处理:

从童年到青少年过渡期的同伴性骚扰哥德堡大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村