Barn fyller i en málarbok农场。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Nya screening verktyg inom barnhälsovárdenär effektiva för att identifiera tiiga spráksvárigheter hos barn。Det visar tvástudier där 6000谷仓。

乌普萨拉大学的Forskare vid har i tvåstudier undersökt olika tester som ger en bild av småbarns språkutveckling教授。

Forskarna har tittat pór journaler frónöver 6000 barning i Region Gotland underáren 2016-2022。结果显示,visar att nya筛查verktyg inom barnhálsovárdenár effektiva när det gäller att identifiera tigiga sprák-och kommunikationssvárigheter hos barn。

–Dessa研究人员understryker den avgörande roll som tig screening spelar för att identifiera barn som kan dra nytta av logopediska insatser,säger forskaren och specialistlogopeden Anna fäldt i ett pressmeddelande frán Uppsala universitet。

Remisser直到登录ökade

Den första studien har utvärderat effkter av Den sákallade Sprákfyran,somär ett screeningtest för fyraáringar。Testet görs av en sjuksköterska och gár ut páatt barnet fár hárma och peka pábilder(测试者)。

研究人员在重新命名之前,将其标记为Språkfyran的införandet–från 0,4至6,9过程。

–Detta pekar páatt Sprákfyran tidget kan identifiera barn i behov av logopedinsatser、vilketär mycket viktigt i barnhälsovárden、säger Anna Levin、barnläkare och samordnare för barnh lsovórden páGotland。

我登上了安德拉的大学,婴幼儿清单,ITC,som används vid 18-mánaderskontrollen páBVC公司。Det innebär att förärál drar fár svara pár frágor om hur barnet leker,uttrycker sig och förstár sprák。Forskarna kunde se att införandet av ITC领导到fler remisser直到barnlogopeder。

筛选kan göra skillnad

Enligt forskarnaär screeningverktygen effktiva för att tidget upptäcka barn med kommunikations-och sprákstörningar为卡纳拉放映verktygen effktivea fö的启蒙。

–Genom att införa effktiva筛查verktyg kan viöra stor skillnad när det gäller att ge barn med tal-och sprökförseningar detöd de behöver,säger forskaren Anton Dahlberg vid Uppsala universitet。

Forskarna lyfter码头框架att barnens sprörmága behöver underökas under längre tid。

Vetenskapliga研究人员:

引入新的语言筛查工具后,更高比例的4岁儿童被转诊给语言和语言治疗师,儿科学报.

瑞典儿童健康服务机构18个月龄婴幼儿检查表的实施:一项观察性研究,BMJ儿科公开赛.

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村