1. Bebisar kan vara benägna att titta mest pásaker eller páansikten。Bebis ligger pásäng och tittar upp mot en vuxen,som stár i förgrunden och spelar gitarr。
  2023年11月28日

  Tittar bebisen helst páansikten eller prylar?Generna avgör(德尔维斯)

  Om spädbarn mest fäster blicken påansikten eller Om de mest tittar påicke sociala saker,som bilar eller mobilitelefoner,styrs till stor del av generana。Det framgár av en studie där forskare underökte“tittvanor”hos fem mánader伽马。。。

 2. 极端för tidget födda bebisar kan behöva tillskott av ett蛋白föratt slippa hjärnblödning,liten bebis sover i kuvös中文俚语。
  2023年11月28日

  维克蒂格·奈特(Viktigt nytt steg för att förhindra hjärnblödning hos för-tidget fódda)

  Forskare hittat en väg in i hjárnan för ett蛋白somär viktigt för-hjärnans tiiga utveckling。Förhoppingingenär att kunna hjälpa extremt För tidget Fódda barn och Förhindra att de Fár svára komplikationer som。。。

 3. Barn leker med klossar谷仓
  2023年11月21日

  弗里·莱克·戈尔低估了斯文斯卡·弗斯科勒

  Lärande genom lek och kreativt skapande eller fokus pá低估了för att förbereda skolstarten?En avhandling har undersökt vad förskolebarn och教育工作者ägnar sigát i tre olika länder。

 4. Flicka i rosa träningskläder保姆páyogamatta。
  2023年11月10日

  瑜伽och dans minskade magont hos flickor

  Dans och瑜伽kan vara ett sätt att förbättra psykisk ohälsa bland yngre。研究中,visar att aktiviteterna hjälpte mot magont och stress hos flickor。

 5. En travel med gamla tidningar i口袋格式。
  2023年11月9日

  Tidningen Starlet ett fönster直到tonárstjejernas värld

  Utskälld och ságad,men ocksáhyllad。Tidningen Starlet väckte heta känslor在30ºs的雨量下。Menör mánga yngre tjejer var tidningen en viktig mötesplats,ungefär som dagens sociala medier。Det visar en avhandling i etnologi公司。

 6. Tjejer spelar篮子
  2023年11月8日

  Mer idrott i skolan ger starkare unga vuxna公司

  Daglig fysisk aktivitet i skolan kan geökad benmassa,bättre kondition och starkare muskler i vuxenálder。Det visar en studie páelever i grundskolan博士。

 7. 小谷仓保姆在佩洛·奥赫勒(pall ocháller i en mobiltelefon)的半个谷仓里。
  2023年10月27日

  查塔医学公司?Barnhälsovárden behöver utvecklas数字

  Digitala mötesplatser för samtal och出资人。Filmer om sádant som amning,eksem och förstopning公司。数字特克尼科·伊莫·巴恩哈·埃尔索夫(barnhälsovárden)、om tekniken används rätt、skullle kunna minska stress föröräráldrar ochöka deras kunskaper om。。。

 8. 2023年10月27日

  Sáska barn som drabbas värst av RS-病毒upptäckas

  RS病毒一直传播到所有的病毒感染者。Forskare har nu utvecklat en predictmodell för att identifier a vilka barn som har störst nytta av förebyggande läkemedel预测了一个谷仓。

 9. Bebis framför blór matskál,har blátt kladd runt munnen,vuxen sitter tätt bakom。
  2023年10月24日

  Bebisaräter mer jordnötter–men ingen minskning av过敏症患者

  Svenska bebisaräter merägg och jordnötterän tidgeare。蒙加·哈德·霍普帕茨(Ma nga hade hoppats att sádan tigg introdukation av sákallade)过敏原利夫斯梅德尔头骨minska谷仓过敏症患者。男士们,我是一名国际学生。

 10. Ett skrivbord med en智能手机,en hopslagen dator ochöppnad dator,krukväxt i bakgrunden。
  2023年10月23日

  Samverkan mot ungdomsbrottär of ta bortkastat jobb公司

  Samverkansarbete和kommuner för att hjälpa unga i riskson för brott kan funka om det görs rätt,一个有工作经验的人,一个名叫Christina Söderberg的人。–Detär viktigt att inte bara sitta och byta。。。

 11. 拉帕尔·奥利卡·费尔格·波德,手抓着弗恩斯特。
  2023年10月18日

  Skönliteratur kan göra grammatiken mer无间断

  Att elever läser“riktiga”böcker och utifrán dem lär sig grammatik–det kan vara ett lyckat grepp i svenskundervisningen,enligt en ny avhandling公司。

 12. 维弗·马尔默,哈维·巴格伦登。
  2023年10月10日

  Stadsbarn som bor nära grönska tycks mábättre体育场

  Stadsboende谷仓som har grönska i närheten av sitt boende uppger ett högre välmöendeän andra。奥奇·斯马·克里皮·斯塔登·特克斯(Och smákrypi staden tycks föredra inhemska träd.)。Detär nágra av fynden i ny支持开放式系统。

 13. Elever pluggar vid trädbord utomhus,med uppslagna böcker,索马里。
  2023年10月9日

  奥罗安德加普när skolan lär ut samhällskunskap

  Undervisningen i samhällskunskap skiljer sig mellan yrkesprogram ochögskoleförberedade program pá体操。betyder警探att en del elever inte fár viktiga kunskaper om demokrati,enligt en ny avhandling。

 14. 维弗·乌普萨拉(Vyöver Uppsala i skymingsljus)
  2023年10月6日

  Människor med olika inkomst isoleras alltmer frón varandra村

  Människor med olika inkomstnivábor i allt högre grad i skilda omráden。戴上口罩。Tydligastär utvecklingen för医疗谷仓。

 15. En bebis med baröverkropp som blir ammad,sedd uppifrón,bláskjorta pávuxenkroppen och blóbakgrund。
  2023年10月5日

  安马·奥芬特利格特(Amma offentligt)–inte alltid en lätt sak

  “Försökte skyla mig”och“Avstod frán att amma”。Detärñgra av svareni en underökning frón Lunds Universite om föräldrars erfarenheter av att amma utaför hemmet。芬兰人侦探弗莱拉阻碍了弗尔登和阿玛的会面。。。

 16. Barn och vuxen skär辣椒
  2023年9月20日

  Tidig behandling av barn med fetma har effekt公司

  我一直在处理这个问题,直到föräldrar开始编辑我的谷仓。Effektenär dessutom lángsiktig,visar en studie。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村