1. Ledsen flicka i skolmiljö。
  2024年5月13日

  瓦珊德·克利夫塔·梅兰·特杰杰尔·奥奇·基拉里·斯科兰

  Flickor umgás med varandra och pojkar bildar en egen grupp。Men konsekvensen av uppdeningen blir en tuffare st-amning公司。Det här riskerar att leda till mer mobbing,enligt forkning vid högskolan i Gävle(危险分子)。

 2. 我的丈夫
  2024年5月3日

  Sákan skolor tackla nät mobbning mot lä罕见

  好斗的梅杰尔·弗拉尔(Freön föräldrar),一部罕见的电影和一部社交媒体。数字暴徒har blivit ett arbetsmiljö问题i skolan。Forskare vid Malmöuniversite har tagit fram en verktygsláda som hjälper skolor att tackla数字攻击系统。

 3. 2023年9月26日

  调动工作风险

  埃勒·váld pásin arbetsplats löper högre在贝格索·斯亚尔瓦莫德冒着风险,一名来自乌萨塔·福尔(utsatta för)的个人将其包围。斯德哥尔摩大学的Det visar en studie。

 4. 2023年2月6日

  Ohövlighet kan leda直到围攻pájobbet

  Den som blir ohövligt behandlad páarbetsplatsen löper större risk för att senareäven bli mobbad pöjobbet。“Tidiga insatserär nödvändiga”,säger Kristoffer Holm,som gjort en studie om negativa beteende páarbetsplatsen。。。

 5. 2022年4月28日

  Barn med funktionsnedsättning dubbelt sárbara för暴徒

  Mobbningökar sárbarheten för att utveckla depressiva症状,visar forskning。Sambandetär extra starkt för谷仓med funktionsnedsättning。

 6. 2022年2月18日

  Sjöbranschen fortsatt drabbad av mobbning och trakasserier公司

  Kvinnor och minoritetsgrupperärärskilt utsattaör一直围攻trakasserier直到sjöss。弗莱恩·哈夫滕·阿夫登·科文利加(Flerän hälften av den kvinnliga sjöpersonalen säger sig ha blivit utsatta)。

 7. 2021年12月10日

  Mobbning minskar med moraliskt ansvarsfulla klasskamrater公司

  Mobbningär inte lika vanligt i klasser där elever tror att deras klasskmarater utan undantag tycker att Mobbningár fel,att den som utsätts far illa och att de som mobbbar inte kan skylla ifrán sig。

 8. 2021年6月9日

  奥恩吉斯特司机维特南与英格里帕视频暴徒

  Hundratusentals skolelever kommer dagleng i kontakt med mobbning–som offer,mobbare eller vittnen。Forskning visar vad som avgör om andra elever kommer,直到Fudsättning eller inte。

 9. Barn i skolan som har dragkamp páen gräsmatta谷仓。
  2021年5月10日

  电影制作人

  Pojkar med fetma löper större有患上抑郁症的风险。Däremotär mobbning en stor riskfaktor för depressiva symtom hos báde pojkar och flickor(德雷莫塔尔包围了一家风险银行)。

 10. 2020年11月23日

  Gävleskolor visar hur det Gár att stopa暴徒

  我是莫巴巴拉提供的肉食店,安德伦·埃利弗是德拉巴萨·康斯坦特(andelen elever som drabbasär konstant)。I Gävle vet lärarna vilka barn somär utsatta och det stoppnar mot tre av fyra elever varje termin.(I Gávle ve lärrana vilka谷仓)。Kommunen对移动系统的切割结果感到满意。

 11. 2019年1月31日

  Nätmobbing i ett gränslöst arbetsliv公司

  Fler mänän kvinnor blir网络暴徒工作。Ochäven chefer utsätts all of tree för mobbing via digitala kanaler(奥奇文厨师通过数字卡纳勒)。Och varje数字平台形式skapar särskilda前av mobbning。

 12. 2017年6月1日

  莫布宁根的马恩加谷仓

  Föräldrar och lär罕见的beskrivs of ta ha en nyckelroll För att hjälpa谷仓somär utsatta Förmobbning。男人们放弃了哥德堡大学与蒙巴德谷仓的关系,直到勃德费尔德拉赫。。。

 13. 2017年3月20日

  拉纳斯·科勒吉亚拉·洛贾利特(Lärarnas kollegiala lojalitet)后拉德·诺尔托勒兰(nolltolerans)mot mobbning

  在终点站följde Hélène Jenvén förbättringarbetet i en Högstadieklass med málet att uppn en nolltolerans mot kränkande behandling下。Honär förvánadöver att kollegial lojalitet kan leda till att utsatta elever inte。。。

 14. 2016年10月19日

  Varma elev-lärar关系人kan ha ett samband med minskad mobbning

  Varma och omtänksamma elev-lärar关系人kan kopplas till evers动机att ingripa mot mobbning。巴科姆·埃勒弗·索马尔·斯库德雷勒·梅德赫贾尔帕雷(Bakom elever somär passida-skádare eller medhjälpare),直到包围了芬兰的konfliktfyld lärar-elev-situation。Det visar enny studie som公司。。。

 15. 2016年7月14日

  Riskfritt att näthata–anmälan leder sällan tillátal

  Att hata och hota pánätetär i stort sett riskfritt公司。Fáfall gár直到domstol och iännu Färre fallär det nár gon som döms。Anledningär brister i lagstiftningen,infektivitet hos polisen och at detär enär nästan omöjlig。。。

 16. 2016年6月13日

  När mobbning flyttar ut på互联网芬兰

  När barn och unga mobbas pár internetär det of ta deras utseende som str i fokus。Flickor fár höra att de ser feta ut,pojkar att de inteär tillräckligt muskulösa-男人们在看电影,看电视,看电视。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村