Om用于编织.se

海吉。Välkommen直到forskning.se。

维勒杜·塔德尔·阿夫(Vill du ta del av forskingsresultat och veta mer om hur forsking gár till)?《Ellerär du》记者och vill fákontakt med forskare som har forskat om刚找到说唱者?

Dáhar du kommit rätt公司。Forskning.se:

  • 弗尔梅德拉尔·尼赫特(förmedlar nyheter om forskning frán svenska lärosäten),福斯坎德组织研究所,
  • tycker detär viktigt att sprida kunskap om hur forkning fungerar och公司
  • hjälper记者att fákontakt med forskare,seFör记者.

Om allt från vikingar直到病毒

VI har samlat kunskap baserad páforskining轿车2002 och haröver 26 000 sökbara artiklar–med forskiningsresultat om all frán维京群岛直到冠状病毒,om弱智者直到抑郁,om斯科兰人,莱姆登,饥饿

Se allaämnen frán a tillö

Nytt om forskining–免费帮助

维基亚尔珀记者希塔·福斯卡

Syftet med vár tjänst för记者att inspirera och under lätta för记者att använda och rapportera om forskning。Vi förmedlar kontakt med forskare via várt公司nätverk páuniversite,högskolor och for kning institut大学Tjänsten somär unik i Sverige och helt gratis har funnits轿车1999,在namnet Expertsvar旗下。
Om journalistttjänsten(före detta Expertsvar)

福斯克宁亚尔福拉拉

Forskning.se harett viktigt uppdrag:阿特·格拉(att göra)支持蒂尔格利格·福尔拉(tillgänglig för alla)。Att kunna ta del av forskiningsresultatär en grundbult i ett fritt och demokratiskt samhälle。Pandemin och kriget i Ukrainaär免除了额外的责任。男人们支持阿罗克斯·福尔迪格·索马·奈菲肯·pánya upptäckter och tycker detär roligt att ta del av allt支持阿特拉特·埃尔布贾达。

Sájobbar redaktionen公司

Webbplatsen drivs uta kommersiellt intresse,av en självständig redaktion,ochär inte beroende av annonsintäkter。Redaktionens公司uppgifyär att se直到att att resultat frán svensk forsking nár ut brett。Alla ska ha nytta av forskining oavsett bakgrund och förkunskaper(阿拉·斯卡·哈·尼塔)。第六局局长ska vara lätt att náoch lättt att förstá。

文本och bild

蒙加·阿蒂克拉尔(Manga artiklar páforkning.seär baserade pápressmeddelanden frön högskolor och universite)。安德拉·布雷达·奥赫德朱帕·奥利卡·梅恩(Andra breddar och fördjupar olikaämnen),所有人都在向斯文斯卡求救。Bilder pásajten kommer of ast frán bildbyráerna Depositor eller Unsplash公司。Wikimedia Commons许可证CC BY 2.0下的Vi använderäven bilder frán Wikimedia Commons,samt bilder med tillstánd-frán olika lärosäten,适用于klingsinstitut och forskande myndighter。

我要去做什么?

Forskning.se finansieras av fyra statliga myndighter:文诺瓦、福特、纳图尔瓦尔基特och Vetenskapsrádet。Därför omfattas ocksáforskining.se av offentlighetsprincipen公司。拉美尔经常喝点威士忌。

Vi vill att sámánga somöjligt ska kunna använda webbplatsen,och strävar efter att uppfylla lagen om tillgänglighet tillánglight-ill数字上网服务。Sáhär jobbar vi med tillgänglighet páforskining.se

kakor信息(cookie)
行为信息av personupgifter

德塔·丁·萨伊托姆(Detär din sajt om)放弃死刑

Forskning.seär en数字平台用于编织möter allmänheten,och forskare motter media。穆加·比德勒(Mánga bidrar)一直到plattformen växer och fyller sitt syfte。ocksábidra medéer och tankar村?Kontakta oss páred@forskning.se

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill婚前协议