1. Elev tittar mot tavla där lär稀有skriver。
  2024年6月14日

  斯道拉布里斯特·斯科兰(Stora brister i skolan)–sákan lärarna bli bättre

  lektionerna och fár inte tilläckligt stöd下的Mánga elever förstár inte vad de ska lära sig。Det visar en relaport som pekar pástora brister i grundskolans低估。男人和拉腊人的反馈-och pratar mer om hur de jobbar i klassrummen-kan undersmisningen bli betyligt。。。

 2. Barn med mobiler i händerna公司。
  2024年6月3日

  Vanligt med sexuella trakasserier i mellanstadiet梅兰斯塔迪耶

  En stor andel pojkar och flickor i mellanstadiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier av jämnóriga公司。Det visar en avhandling vid哥德堡大学。Samtidget visar studierna stora variationer梅兰·奥利卡·斯科克拉瑟。

 3. 2024年6月3日

  Därför ska du inteöverbeskydda dina谷仓

  奥维尔贝斯基丹德·福尔拉德维尔新浪谷仓väl–men barnen kan fásvárt att växa upp,直到ansvarsfulla vuxna som kan ta hand om sig själva,新浪nslor och sina relationer。Nu vill forskare förstámer om föräldrarsöverbeskydande,och vilka effkter det fárör barnen。

 4. Barn i idrottshall med redskap公司
  2024年5月24日

  Idrottslärare vill haögre状态

  我有200多岁的哈利德罗茨勒,这是一个罕见的卡姆帕特·福勒和霍贾辛的身份。男人们小跑着看数字likvärdig,看状态släparefter kollegor som undersimisar i teoretiskaämnen。

 5. 2024年5月23日

  Flickor fár bättre betygän pojkar–varför?

  波杰卡尔·哈里·斯尼特·勒格雷·贝蒂吉·斯科兰·弗利科尔(Pojkar har i snitt lägre betygi i skolanän flickor)。Fránvaron av en rad positiva beteenden–somär vanligare hos flickorän pojkar–kan vara en förklaring。Det visar internationalell forskning。

 6. Barn pysslar med klossar tillsammans med en lärare的谷仓很罕见。
  2024年5月16日

  沃尔德纳德沙瓦雷·利塔尔·帕夫斯科兰(Várdnadshavare litar pörskolans)教师

  Várdnadshavare vill gärna vara delaktiga i barnens förskola,men lämnar utformningen av undersiningen until förs kollärarna。Det visar en studie公司。

 7. Ledsen flicka i skolmiljö
  2024年5月13日

  瓦珊德·克利夫塔·梅兰·特杰杰尔·奥奇·基拉里·斯科兰

  Flickor umgås med varandra och pojkar bildar en egen grupp飞行。男人们都在努力工作。Det här riskerar att leda till mer mobbing,enligt forkning vid högskolan i Gävle(危险分子)。

 8. 2024年5月3日

  Sákan skolor tackla nät mobbning mot lä罕见

  好斗的梅杰尔·弗拉尔(Freön föräldrar),一部罕见的电影和一部社交媒体。数字暴徒har blivit ett arbetsmiljö问题i skolan。Forskare vid Malmöuniversite har tagit fram en verktygsláda som hjälper skolor att tackla数字攻击系统。

 9. 2024年4月24日

  格朗斯卡·尼赫特(granska nyheter)Spel hjälpte elever

  I myllret av inlägg pásociala medierär det inte alltid lätt att avgöra om information enär korrekt och trovärdig。男性基因组att använda ett datorspel blev grammeelever bättre páatt skilja mellan pálitliga och vilseledande nyheter。在乌普萨拉大学进行调查研究。

 10. Barn leker med siffror páett高尔夫球场。
  2024年4月23日

  萨马尔贝特·梅德·弗拉尔·坎·斯塔卡·马特马提肯·弗斯科兰(Samarbete med föräldrar kan stärka matematiken i förskolan)

  弗拉尔德拉维尔(Föräldrar vill att barnen i Förskolan Förbereds pálives matematik)。弗尔斯科兰的教育学家维尔·格拉·巴南(vill göra barnen)是弗尔斯科兰斯·埃瓦蒂纳(redo För skolans ekvationer)。福斯克宁-维萨尔-阿特-巴特-萨马拉贝特-梅尔兰-赫姆-奥赫弗斯科拉-贝荷vs。

 11. 2024年4月15日

  库拉托勒·格·特里格特·för skolbarn

  在avhandling har undersökt skolkuratorns roll inom báde skolsystem och elevhälsosteam,men ocksábetydelsen av individuella samtal med barn。斯基里夫·乌梅大学出版社斯科尔库拉托恩-哈伦-奥迪利格滚过位置i斯科兰-奥迪哈姆-奥迪埃利文-奥迪斯塔姆。。。。

 12. 斯科拉斯科拉夫·帕西纳(Elever i en skola skriver pásina datorer)。
  2024年4月12日

  Nyanlända ungdomar förlorare i体育馆

  Ett myller av skolor somär svára att jämföra。Dessutom saknas stöd och vägledning公司。在斯托克霍尔姆斯大学进行视频处理后,fram tuffa utmaningar när nyanlända ska välja体育馆。

 13. 2024年5月13日

  低调的påverkas av klassens förkunskaper

  Sammansättning och förkunskaper i klassen páverkar–och kan begränsa–lärarnas低估。betydelse för elevernas resultat的Det har i sin tur,enligt en avhandling。

 14. 电视人员工作吧酒店
  2024年5月12日

  Vardaglig svenska kan bli spróngbräda till spráket村

  När sfi-elever gör praktik páarbetsplatser fár de tillfälle att prata svenska,menäven höra俚语och拨号器。直到最后一刻,我才开始学习。

 15. 2024年3月12日

  戈尔·莫比尔沃布德·沃克利根·斯科兰·巴特?

  斯亚尔瓦尔瓦特·霍杰雷特·莫比尔沃布德·昆斯卡普斯尼夫·尼斯科兰(Självklart höjer ett mobilförbud kunskapsniván i skolan),梅纳尔政治家。男人们都在努力工作。弗拉甘·梅尔·科姆普莱克·恩·斯奥(menar forskare)。

 16. Tvábarn med ryggsäck springer mot en stor port i trä。巴恩·亚尔·索马尔卡·达·奥赫德特·埃纳·巴内特·勒·莫特·德特·安德拉(Barnenär sommarklädda och det ena barnet ler mot det andra)。
  2024年2月22日

  真正的vänskap i skolanär en motkraft直到暴徒

  Detär viktigt för谷仓att fáingái genuina vänskapsrelationer i skolan。En förstáelse för detär viktig förr att kunna motverka mobbning,enligt ny avhandling。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill婚前协议