1. Elev tittar mot tavla där lär稀有skriver。
  2024年6月14日

  斯道拉布里斯特·斯科兰(Stora brister i skolan)–sákan lärarna bli bättre

  lektionerna och fár inte tilläckligt stöd下的Mánga elever förstár inte vad de ska lära sig。Det visar en relaport som pekar pástora brister i grundskolans低估。男人和拉腊人的反馈-och pratar mer om hur de jobbar i klassrummen-kan undersmisningen bli betyligt。。。

 2. Barn i idrottshall med redskap公司
  2024年5月24日

  Idrottslärare vill haögre状态

  我有200år har idrottslä罕见的kämpat för att höja sin状态。男人们小跑着看数字likvärdig,看状态släparefter kollegor som undersimisar i teoretiskaämnen。

 3. 谷仓pysslar med klossar tillsammans med en law罕见。
  2024年5月16日

  沃尔德纳德沙瓦雷·利塔尔·帕夫斯科兰(Várdnadshavare litar pörskolans)教师

  Várdnadshavare vill gärna vara delaktiga i barnens förskola,men lämnar utformningen av undersiningen until förs kollärarna。Det visar en studie公司。

 4. Kvinnlig个人hálleräldre kvinnas手。
  2024年5月13日

  Könsroller杠杆kvar inomäldreomsorgen

  Kvinnliga enhetschefer förväntas komma ihág födelsedagar och vara empatiska公司。Män i motsvarande滚动betraktas som mer kompetenta men saknar samtidigt stöd。来自Linköpings Universite visar hur könsroller páverkar lärande och utveckling inomäldreomsorgen的En avhandling。

 5. 2024年4月24日

  格朗斯卡·尼赫特(granska nyheter)Spel hjälpte elever

  I myllret av inlägg pásociala medierär det inte alltid lätt att avgöra om information enär korrekt och trovärdig。男性基因组att använda ett datorspel blev grammeelever bättre páatt skilja mellan pálitliga och vilseledande nyheter。在乌普萨拉大学进行调查研究。

 6. Barn leker med siffror páett高尔夫球场。
  2024年4月23日

  萨马尔贝特·梅德·弗拉尔·坎·斯塔卡·马特马提肯·弗斯科兰(Samarbete med föräldrar kan stärka matematiken i förskolan)

  弗拉尔德拉维尔(Föräldrar vill att barnen i Förskolan Förbereds pálives matematik)。弗尔斯科兰的教育学家维尔·格拉·巴南(vill göra barnen)是弗尔斯科兰斯·埃瓦蒂纳(redo För skolans ekvationer)。福斯克宁-维萨尔-阿特-巴特-萨马拉贝特-梅尔兰-赫姆-奥赫弗斯科拉-贝荷vs。

 7. 波杰克·德勒杰尔·安西克泰特·梅德恩·苏弗普拉塔(Pojke döljer ansiktet med en surfplatta)
  2024年2月15日

  AI ingen problemfri hjälpreda i skolan公司

  阿尔·帕·弗拉马什(Alär páframmarsch i skolan)。男子在比赛中表现不佳。

 8. En bok som ligger、uppslagen、ljus i bakgrunden。
  2024年1月25日

  性交、无性恋者——性欲低下者布雷达斯

  性欲低下者pöhögstadiet behöver breddas med fler代表av sádant som intersexuella variationer och无性生殖者。罕见的behöver ocksávälkomna och ta tillvara pöoväntade kommentarer frón eleverna,enligt en ny avhandling。

 9. Barn leker med klossar谷仓
  2023年11月21日

  弗里·莱克·戈尔低估了斯文斯卡·弗斯科勒

  Lärande genom lek och kreativt skapande eller fokus pá低估了för att förbereda skolstarten?En avhandling har undersökt vad förskolebarn och教育工作者ägnar sigát i tre olika länder。

 10. 谷仓里的人首当其冲。
  2023年11月20日

  斯基尔特·贝格瓦德谷仓贝斯克里夫斯·波涅米特·斯库兰

  斯科尔个人och rektorer beskriver of ta särskild begávning hos barn utifrán sv righeter och问题–istället för att se begá)vningen som en tillgáng förb der barnet och verksamaheten。Det framgár av en ny av handling公司。

 11. Kvinnlig程序员framför datorskärmar
  2023年10月31日

  Könstestereorier bromsar tjejernas teknikintresee公司

  Báde elever och lärare tror att mänär Bättre páteknik–en föreställning som minskar tjejernas självförtroende。Dessutom tycks inte programmering i skolan väcka elevernas incesse,visar forsking公司。

 12. Träbord i hemmiljömed uppslagna böcker,dator samt penna páanteckningsblock。
  2023年10月19日

  远程研究人员-bra för många男性面临双重风险

  弗里赫特·瓦尔达根。男子ocksárisk för dubbelarbete och känslan av att hem och plugg传单ihop。Att studera pádistans har för-och nackdelar och väcker viktiga frágor om mänskliga relationer,enligt en ny studie研究生。

 13. 拉帕尔·奥利卡·费尔格·波德,手抓着弗恩斯特。
  2023年10月18日

  Skönliteratur kan göra grammatiken mer无间断

  Att elever läser“riktiga”böcker och utifrán dem lär sig grammatik–det kan vara ett lyckat grepp i svenskundervisningen,enligt en ny avhandling公司。

 14. Elever pluggar vid trädbord utomhus,med uppslagna böcker,索马里。
  2023年10月9日

  奥罗安德加普när skolan lär ut samhällskunskap

  Undervisningen i samhällskunskap skiljer sig mellan yrkesprogram ochögskoleförberedade program pá体操。betyder警探att en del elever inte fár viktiga kunskaper om demokrati,enligt en ny avhandling。

 15. Bärbar dator ochänder,sedda uppifrán。
  2023年6月14日

  艾特·塔拉(Att tala)在texter kan hjälpa elever med skrivsvárigheter

  Att tala in en text kan göra skrivandet enklare för elever med läs-och skrivsvárigheter,enligt en-ny avhandling。Och texterna blir inte sämre jäm fört med tangentbordstexter公司。

 16. 问一下梅德·弗格克里托·弗格鲁登,ett ritande barn i bakgrunden,i oskärpa。
  2023年6月8日

  Därför fár inte alla barn rätt-stöD i förskolan公司

  En bra förskolaär bra fór barns utveckling och välmánde。Samtidget“Misar”förskolan en del barn som behöver额外仓库。瓦尔弗?萨赫·萨格尔(Sáhär Säger forskningen)。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村