Nyfödd bebis pásjukhus(纽约市)。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Tanken var att stärka föräldrapenningen,男人们改造了fick negativa konsekvenser för-barns hälsa。Den sákallade snabbhetspremeien领导了一场直到enökning av antalet för tidget fódda barn,visar en studie frán Stockholms Universite的比赛。

Pö1980-塔莱特信息公司(talet infördes en snabshetspremie i föräldraförsäkringen)。Syftet var att minska risken förlägre ersättning föröräldrar som fár barn tätt efter varandra。

改革innebar att ersättningen för förräldrar med barn som fötts med upp至24 mánaders mellanrum,beräknades efter den inkomst för.ldrarna hade innan det första barnet。

Tätt mellan syskon公司

斯基里弗·斯托克霍姆斯大学出版社,研究维萨尔·多克att reformen fick negata hälsokonsekvenser的课程。

Oavsiktligt uppmuntrades föräldrar att skaffa ytterligare ett barning inom 24-mánaderspeciden för att ta del aversättningen。侦探队一直领先到26号普罗森特克宁av andelen för tidget födda谷仓。

–Det härärörvertygande在de följandeören的领导下,在30 minskade antalet för tidget-födda谷仓建造了一艘医用油轮páatt när manökade antalet mánader。De härändringarna gällerän idag,säger Enrico Debiasi,forskare inom folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet。

弗勒·菲克·巴伦·霍格列尔德

改革乌普门特拉德·文·克文诺(uppmuntradeäven kvinnor att skjuta upp barnafödandet för att skydda sink omst)。

–直到högre and l kvinnor som fick flera barn i högålder,vilket ocksåär en riskfaktor när Det gäller et flertal negativa repoduktiva hälsofproblem,säger forskaren Helena Honkaniemi vid Stockholms universitet,我才知道这一点。

Forskarna menar att studienär ett的例子是páde konsekvenser som kan uppstáom hänsyn intetas,直到hälsoaspekter när familjepolitiken utformas。

–Reformen gjordes med goda ambitioner och erbjöd viktiga fördelar men man förutság inte att föräldrar skulle förkorta tiden mellan tvábarnafödslar,vilketär förnipat med negaa hälsoconsekvenser förb de modern och barnet,säger Sol Juárez,docent vid Stockholms universite。

Vetenskaplig研究:

与瑞典家庭政策相关的意外围产期健康后果,Jama儿科。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村