Tvábarn med ryggsäck springer mot en stor port i trä。Barnenär sommarklädda och det ena barnet ler mot det andra。
Artikel frán公司乌梅大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Detär viktigt för谷仓att fáingái genuina vänskapsrelationer i skolan。En förstáelse för detär viktig förr att kunna motverka mobbning,enligt ny avhandling。

米米·诺格伦-汉森(Mimmi Norgren Hansson)负责处理一个谷仓里的学生关系。尊敬的梅纳尔·艾特·戴特·维克蒂格特·塞·斯科兰先生刚刚来到相关平台。

–Att synliggöra relationionernas betydelseär en betydelsfull del i Att förebygga mobbing och skapa ett positivt och stärkande skolklimat,säger Mimmi Norgren Hansson。

检测spelar roll vem som bryr sig

En viktig slutsats i forskingenär att elever menar att det spelar roll vem som visar omsorg och varför。基因组关系rna tolkas handlingar som genuina eller inte。

–Enkelt kan man säga att vänskapsrelationionerna avgör hur eleverna förstár omsorghandlingar。Om eleverna inte har en bra relationship cave tidgareär det svárace att man bryr sig Om varandra när nórgon till exampel blir ledsen公司。

真品vänskapsrelationer viktiga

Mimmi Norgren Hansson menar vidare att detta kan vara viktigt att tänka pánär man arbetar med skolans värdegrundsuppdrag。

–Detär genuina vänskapsrelationer somär betydelsefulla för eleverna,inte-handlingarna i sig。Det spelar i sin tur roll för hur man arbetar i skolan警察局。Vad ska man göra för att alla barn ska fáingái genuina vänskapsrelationer?

Omsorgenär en motkraft公司

我支持framkommer ocksáatt omsorg of ta uppstár Iörhállande直到sádant somär sv⁄rti skolan。När elevernaär ledsna、arga eller hargjort sig illa visar和ra omsorg genome att försöka förbättra deras的情况。

–Detär introssant att Detär just omsorg som motkraft直到检测出阴性的framkommer i intervjuerna,man skulle kunna tänka sig omsorg som en förstärkande处理。Som att bekräfta nágon annans framgáng,men det kommer inte framádana example。

Att det förháller sig sáhärär en viktig insikt fö》Att kunna förbättra hur man i skolan arbetar med värdegrunden,menar Mimmi Norgren Hansson。基因组与hjälpa 11 att bekräftaäven positiva känslouplevelser gár det att främja ett bättre skolklimat。

塔夫林斯福库斯·坎弗斯瓦拉

Orsaken直到eleverna beskriver omsorg som en motkraft,直到jobbiga saker kan hänga ihop med skolans组织。

–Detär inget jag skriver om i avhandlingen men om man tilláter sig spekulera kan man tänka sig att Det prestations-och tävlingsfokus som finns i skolan kan begränsa elevernas förmága att förstärka varandras framgángar,säger Mimmi Norgren Hansson。

尊敬的beskriver ocksái avhandlingen hur báde krävande och givande detär att ingái nära relationer med andra människor。Slutsatsenär att dettaär nár在när skolan ska förstás och组织者之前得到了一些人behöver ta hänsyn。

Läs ocksá:Barn reagerar annorlundaän vuxna när de blirädda谷仓

平均处理:

Berättelser om omsorg:omsorgsetikens kritiska potential i skolans värdeförmedlings支持乌梅大学。

康塔克:

米米·诺格伦·汉森(Mimmi Norgren Hansson),乌梅大学金融研究所
mimmi.norgren@umuse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村