Ensam pojke sitter intill tegelvägg公司
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。


斯科尔库拉托雷尔·恩·维克蒂格·朗基·科詹·福尔谷仓psikosociala hälsa,enligt ny forskning frón Umeáuniversite。Hos kuratorn vágar barn prata om问题hemma eller i skolan。

在avhandling har undersökt skolkuratorns roll inom báde skolsystem och elevhälsosteam,men ocksábetydelsen av individuella samtal med barn。斯基里夫·乌梅奥大学(Det skriver Umeáuniversite i ett pressmeddelande)。

-斯科尔库拉托恩-哈伦-奥迪利格滚过位置i斯科兰-奥迪哈姆-奥迪埃利文-奥迪斯塔姆et(Skolkuratorn har en otydlig roll och position i skolan och därmed ocks i elevhälsotateam)。Utmaningarna bestár i att det finns mángaöverlappande arbetsupgifter,säger Maria Kjellgren,doktorand inom socialt arbete,我按meddelandet。

-Trots dettaär det skolkuratorer som i stort sett uteslutandeär de som genomför individuella psykosociala samtal i skolan。德哈·桑塔伦·博尔德·德福特·霍恩(fortsätter hon)是一位名叫德哈·萨姆塔伦(De här samtalen)的社会心理学专家。

Tillit och trygghet för barnen公司

结果来自Maria Kjellgrens的研究人员visar att skolkuratorerna har培育的kunskap och erfarenhet inom det sociala arbettet,särskilt när det gäller individuella samtal med谷仓。Skolkuratorernaär báde flexibla och uppfiningsrika för att skapa en bra relation där barnen känner trygghet och tillit。

福斯克宁根私刑队队员奥克斯弗拉姆·巴恩斯·埃格纳·佩尔佩克提夫·奥赫贝霍夫(ocksáfram barnens egna perspektiv och behov)。结果是,萨姆塔伦·梅德·斯科尔库拉托雷尔(visar att samtalen med skolkuratorer)对福库塞拉尔·帕伦斯·利夫西万斯(fokuserar pábarnens livssituation)、德里布兰·海姆夫罗伦德(däribland hemförhállanden)、关系问题(relations problem och。

斯科兰·莱姆利格·普拉斯·福尔·萨姆塔尔(Skolan lämplig plats för samtal)

För barnen kan skolkuratorn vara en viktig och trygg人员att vända sig till För att Förstáoch hantera livsituationer。

-Barnens egna problemformuleringarär samstämmiga med de problem som skolkuratorerna identifier at hos barn.巴恩斯·埃格纳问题在霍斯谷仓发生。阿提库莱德·巴恩·德·弗拉姆库纳(barnen de framkomna problemen som hemförhállanden och psykisk ohälsa)博士。Flertalet av barnen gav uttryck för att det varit omöjligt för-dem att klara skolan under den svára livssituationen de befunnit eller befinin sig i,säger Maria Kjellgren och fortsätter:

-De beskrev att skolkuratorn var till stor hjälp att förstákopplingen mellan problemen ochöjligheten att ta位于kunskap。

Studierna visaräven att báde skolkuratorer och barn tycker att skolanär en lämplig plats för samtal研究生维萨尔文(visaráven)。直到最后一刻,人们都会在självmant söka stöd的谷仓里留下污名。

平均处理:

Skolkuratorns samtalspraktik–en studie om individuella samtal med barn i den svenska grundskolan学校乌梅大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村