Elev tittar mot tavla där lär稀有skriver。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Många elever förstår在lektionerna och får intel tillräckligt stöd的领导下完成了一项任务。Det visar en relaport som pekar pástora brister i grundskolans低估。男士和女士反馈-och pratar mer om hur de jobbar i klassrummen-kan undersiminingen bli betydligt bättre。

我与萨曼斯塔尔大学观察者哈福斯凯·维德·林克平保持着密切的关系,他们来自700名莱克蒂昂·波尔30名格兰德斯科洛·福拉特·塞赫鲁·伊曼宁根(undersiningenär utformed)。Studierna har gjorts i samarbete med firstáende skolexperter研究生。

Forskarna underökte nágra faktorer som bäddar för ett framgángsrikt lärande,enligt tiggare forskining。

直到范例páom eleverna fick veta má让med lektionen och om lärarna följde upp att eleverna hade förstátt vad De skulle lära sig。De underökte ocksóom eleverna tränades在samarbeta och ta ansvar för sitt eget lärande担任首席执行官。阿凡·拉文斯·贝蒂恩德·索姆·莱达雷和克拉斯鲁梅特·瓦尔夫在福斯卡纳斯·卢普的领导下。

Oklara mál med lektionerna公司

在所有颜色的变种粘虫中分析粘虫的视觉。Forskarna konstateraräven att den i anmärkningsvärt lág grad vilar pávetenskaplig grund。

来自克拉斯鲁门观察家的哈拉诺格拉结果:

  • 1

    60%av lektionerna fick eleverna inte veta vad som var málet med undersiningen(av列克蒂昂纳·菲克·埃列维纳国际兽医协会)。I mánga fall berodde det páatt läraren inte själv hade satt nágra mál för lärandet。

  • 2

    90%av lektionerna hade eleverna inte förstátt vad de skulle lära sig。

  • 伊纳拉哈利夫滕av下降的var lärarens莱达斯卡普inriktat pákontroll snarareän att motivera och inspirera。Eleverna lämnades of ta ensamma och hjälpte sällan varandra när de kört快速。

Lärarna fick反馈

Direkt efter lektionen fick alla lä稀有人物ligáterkoppling ochet coachande samtal av experterna。结果för varje skola sammanställdes för-att lärare罕见的头盖骨,头骨kunna diskutera och utveckla undersiningen。

在cirka hälften av skolorna för att se vilken effekt det första besöket haft之前,我们一直在进行实验。Det visade sig ha skett förbättringar för samtliga lä罕见的ponkterna。

Frán början hade lärarna känt en oro inför att bli bedömda,men efterát var de gladaöver att ha fátt en möjlighet att utvecklas och diskutera hur de kan bli bättre i sin rollä罕见。

–Denövergripande slutsatsenär att det finns goda möjligheter att smáinsatser göra det möj ligt för fler elever att lära sigmer under tiden deär i skolan,säger Marcus Samuelsson,biträde institutionen för-beteendevetenskap och lärande vid Link pings universite。

Rektorena saknar verktyg公司

警长somörvánade forskarna var att alla brister i低估了萨姆特利加对科塔·格伦德斯科洛尔的理解。Situationionen stáller krav pábáde politiker och skolledare,men ocksálärarutbildningen och inte minst páutbildninger av rektorer,menar forskarna。

–Detär ju rektorerna som ska leda Det systemiska kvalitetsarbettet,men vi supplier att mánga inte känner att de har verktygen för att göra lektionsbesek eftersom de inte fátt tr napáDet i sin utbildning,säger Marcus Samuelsson。

Han menar at forskiningsresultaten sannolikt gäller för de flesta svenska skolor。我ett nytt treórigt projekt ska läravers低估了观察者coachande samtal och kollektiva samtal förbättar undersisningens kvalitet的följasöver tre rör för att se om。

我很抱歉弗莱德斯一直低估弗罗斯科拉,直到霍格斯塔迪特。

Rapport公司:

弱化梅德乌普森德瓦·克兰德·布里斯特——斯坎登·布里特意义重大林雪平大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村