Artikel frán公司哥德堡大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

巴恩·菲拉尔·朱尔·奥奇·普什基夫斯科兰(Barn firar jul och pásk i förskolan),男子费萨尔·塞兰(men fár sällan)在霍格蒂德纳(högtiderna)之前将巴克伦登(Pakgrunden)驱逐出境。研究宗教i undersiningen中的visar att educherna känner En oro för att blanda。

我存储了设置alla förskolor I Sverigeägnar mycket tidát att uppmärksamma传统主义者som jul och pásk,men väldigt förklarr r varför högtiderna firas。哥德堡大学的Det visar en studie。

–Med tank páatt man háller páhela 12月och fir julár det问题。贝尔塔尔塞纳是一名宗教人士,他是一名国际法利加律师。Kunskapen om religioner behövs ocksáför att förstávar barnen och förräldrarna kommer ifrör sammanhang。Därför borde religionsvetenskap ingái förskollärarutbildningen,säger Eva Reimers,教育学教授arbete vid Göteborgs Universite。

Enligt läroplanen ska förskolan“överföra och utveckla ett kulturarv frán en generation till nästa”。Det stár dock intenting om hur religioner ska hanteras eller om Detär en del av kulturarvet,endast att man inte fár bli diskriminerad utifr n sin religence(德斯特码头是一家宗教中心)。

奥罗·福勒·阿特·贝塔·瓦尔福勒·霍格蒂德(Oro för att berätta varför-högtider firas)

Forskningsprojektet于2015年加入了med en kät至förskollä罕见的项目。Därefter följde forskarna tváförskolor在ettár i samband med olika högtider och traditioner的领导下。I en avörskolorna tyckte personalen att páskberättelsen,med Jesus som dör pákorset,var för svör barnen。

–Samtidigt lekte tre av barnen Jesu död och uppståndelse i ett rum intill桑蒂格特·莱克特(Samtidigt lekte tre av barnen Jesu död och uppståndelse i ett rum intill)是。这是一个非常重要的问题。

Barns hánder háller i julsymoler农场

När det gäller nya traditioner i Sverige,som till den muslimska högtiden Eid som firas När ramadan avslutas,uppmärksammas de främst i förskolor i omróden med mánga barn fr N andra länder och med annan kulturell bakgrundäN den svenska。

Generell tvekar是一名私人律师,他是乌普玛·克拉卡玛·朱尔·奥奇帕斯克(uppmärksamma jul och pásk),也是一名律师。

–När det gäller Eid supplier en del oro báde för att uppmärksamma högtiden ochännu mer för-att berätta om bakgrunden eftersom de tänker att det intär förenligt med att verksamaheten ska vara icke-konfessionell,det vill säga att det inte ska förekomma inslag som förutsätter eller avser att páverka i riktning mot religiösaövertygelser。

Förskolan kan skapa tillhörighet先生

Forskargruppens研究了kristna传统主义者的面貌,他们是一个传统的宗教信仰者,直到开斋节,他们都是穆斯林的宗教信仰者。

帕萨马·萨姆塔·坎·费尔德拉尔·索姆·蒂尔赫·安南宗教社、克里斯特·卢瑟斯卡uppfattar vissa aktiviteter som förskollärarna inte ser som religiösa,som väldigt religiósa。

–Luciaär ett以som kan uppfattas som en kristen högtid为例,小跑att det inte ens har en speciellt religiös bakgrund。我vissa förskolor löser man det基因组att kalla det för ljusfest och dágár det bra。

Barn med hjärtan农场

阿拉·赫杰尔坦斯·达格尔·瓦尔德格朗德(Alla hjärtans dag speglar värdegrund)

弗鲁托姆·德·克里斯特纳·霍格蒂德纳(Frörutom de kristna högtiderna jul och páskuppmärksammar mánga Förskolor ocksáAlla hjärtans dag och万圣节。阿拉·赫杰尔坦斯·达格尼茨(Alla hjärtans dag knyts of a till värdegrundsarbette),阿特曼·斯卡瓦拉·斯内尔·莫特·瓦兰德拉(att man ska vara snäll mot varandra och),阿特曼·坎瓦尔斯卡·帕姆马恩加·斯内特。Iörskolan där forskarna拍摄了一部普拉塔德人的电影,直到成为samkönade关系人的典范。

–Det verkar vara enklare för förskolorna att jobba med icke religiösa传统万圣节,Alla hjärtans dag och inte minst“Rocka sockarna”där barnen sätter pösig omaka sockar förratt uppm rksamma funktionsvariator。

Handlar om ett kulturarv公司

伊娃·雷默斯·霍普斯(Eva Reimers hoppas)和格鲁彭斯(gruppens)支持ska hjälpa förskollärarna和bli mer uppmärksamma pávad de gör och inte ska vara sárädda fór att prata om宗教。

–我从vilket kulturarv vi vill föraöver一直到och skapa med barnen。
Det rimlga vore att Detär ett kulturarv om ett mángkulturelt Sverige där barnen fár förstáelse för att vi lever med olika traditioner och olika sätt vara och att man kan fira páolika sátt,säger hon。

梅隆·胡尔·斯图迪安·戈德斯(Mer om hur studien gjordes)

Enkäten再过滤1167 svar frán drygt 460 olika förskolori Sverige。福斯卡纳·福伊德文·特沃斯科勒(Forskarna följdeäven tváförskolor)在ettár领导下。De intervjuade ocksá我是16岁的弗洛斯科勒。教育部长菲克·德·斯瓦拉·págor om hur de gjorde och varför。

研究对象:

瑞典幼儿园的日常民族主义:旧的、新的和借来的,儿童地理.

康塔克:

Eva Reimers,维德·哥特堡大学教授,eva.reimers@gu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村