1. Närbild av kvinna som sitter med händerna mot ansiktet,där bara hakan syns。
  2024年5月14日

  Samiska kvinnor mer utsatta för våld公司

  萨米斯卡·克文诺(Samiska kvinnor tycks supplieva en större váldsutsathetän kvinnor-i Sverige i allmänhet)。Umeáuniversite的Det framgár av en关系。结果是奥朗德与梅纳尔·福斯卡纳·巴科姆重归于好。

 2. 2024年2月2日

  Därförär Sápmi fortfarande en svensk koloni先生

  Vem har rätt直到samisk mark–Sápmi eller staten?Frágan aktualiseras varje gáng staten vill använda resurserna för energiförsörjning eller gruvdrift,小跑samernas rätt直到rennäring。Här blir koloniala föreställningar。。。

 3. 2023年9月25日

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark先生

  斯科格·梅德·霍加(Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar pávinterbete)。Minskad tillgáng pámat bidrar sannolikt tilt de undviker dessa omráden,enligt en studie.明斯克蒂尔戈·帕马特·比德拉·桑诺利克(音译)。

 4. 2023年2月2日

  Många vill ha renarnas土地

  Vindkraftverk kan fárenar att svälta公司。Gruvor klyver samebyar公司。Tusentals suktar efter det redan hárt belastade renbeteslandet学校。男人们在看电视节目,埃勒-赫尔-曼斯卡-汉克斯卡-米德-萨米斯卡-拉蒂格特,萨格尔-康弗利克托斯卡-凯萨。。。

 5. 2023年1月16日

  弗尔斯科兰·维克蒂格·弗拉特·贝瓦拉·萨米斯卡

  Förscollä罕见的真菌是在påsydsamiska的监督下生长的。在弗雷姆·弗尔斯科兰斯·贝蒂德尔斯·弗拉特·格拉·斯普雷克特·勒万德·瓦尔达根(fram förskolans betydelse för att göra spröketmer levande i vardagen)之后,我们将继续研究一些新发现。

 6. En renko gár före sin renkalvöver En grön fjälläng
  2022年10月3日

  Renars bete hotas av människors活动

  Bara en brákdel av den yta som renar harätt att beta pá,4 procent,är helt orörd。Resten av renbeteslandetär påverkat av olika typer av markanvändning som turism,skogsbruk,vägar och järnvägar men ocksågruvor och。。。

 7. 2021年11月17日

  Samiskt självbestämmande uta eget属地

  Det gár inte att tala om samiskt självbestämmande sálänge man inte har tillgáng till,och inflytandeöver,ett territorium menar statsvetaren Ragnhild Nilsson i en ny avhandling。

 8. 2021年5月25日

  Samhörighet viktig för samer现场直播荡妇

  阿特·瓦拉·蒂尔萨曼斯·梅德拉·萨梅尔、贝瓦拉·德特·索马·贝坎特·弗雷·德格利加·利维特、阿特·达登·马特·曼·阿尔·范维多·奥赫特·法特·奥赫塔·巴特里卡·西格·西特·埃格特·斯普·斯普克–阿·维克蒂格特·萨梅尔·维多·利维多·萨梅尔的性爱荡妇。

 9. 2021年1月21日

  萨默尔·哈尔·奥贝蒂德利格特(Samer har obetydligt inflytandeöver det egna kulturarvet)

  Svenska samer参与了市场地质项目som rör det egna kulturarvet。Trots att Sverige och svenska arkeologer ställt sig bakom flera internationalella policies för urfolk och kulturarv,gár implementeringen av riktlinjerna lángsamt。Det gäller国际。。。

 10. 2020年10月12日

  全球定位系统fördjupar kunskapen om renskötsel

  Sedan nágraártiondena använder rennäringen GPS-halsband för attövervaka renarnas förflyttning,ochär ett komplement-til traditionell kunskap。GPS-kartorna som visar renens rörelser förstärker renskötarnas rösti diskussioner。。。

 11. 2020年10月9日

  丹·萨米斯卡·康斯坦·萨特·坎彭·帕卡坦

  Konstnärliga synliggöranden av samiska kritiska perspektiv pásamtiden har pásenare tid nátt stor uppmärksamhet。科隆主义神父och dekolonisering har tagit plats pásáväl klassiska konstarenor som págator,抗议者,社交。。。

 12. 2020年5月27日

  Samisk mathistoria:国际米兰

  Renkött是一个充满变化的人。Samisk mathistoria visar att kulturen i Sápmi varit mycket mer varieradán man tidigare trott,enligt for kning vid Stockholms universitet公司。

 13. 2020年1月17日

  奥夫宁·梅德·斯特拉斯弗利格·欣德拉·雷纳(Sterasflyg hindrar renar)在undkomma insekter

  Insekterär en sommarplága för renar páfjället公司。Renarnas strategiär att一直飞到blåsiga och svala områden,eller springa i timmar för att undkomma。Forskare frán SLU studerade hur detta fungerade dárenbetesmarkerna sammanfoll med……来自SLU的研究人员。。。

 14. 2019年10月11日

  Tuffa arbetsvillkor för renskötarna i svenska Sapmí

  Tváav tre renskötare har nágon gáng skadats i arbettet电视台。En tredjedel av dem fár permanenta hälso问题。Renskötare utsätts ocksör omfattande psykosociala och ekonomiska páfrestningar,来自SLU Alnarp的visar en rapport。För。。。

 15. 2019年2月6日

  “什么当地人?”斯维里赫斯·斯特尔斯塔·格鲁夫孔弗利克特·维萨尔·帕萨默斯·莫伊利赫特·阿特·戈拉·莫特斯特德(Sveriges största gruvkonflikt visar pásamers möjlighet att göra motstand)

  Med en ny regering páplats närmar sig ett beslut i den största gruvkonflikten i Sverige,ettärende som regeringen fick pásitt bord för cirka ett och ett halftár轿车。男式konflikten i Kallak手掌ommerän ett dagbrott–detär ett。。。

 16. 2018年9月4日

  雷娜娜·福雷达尔·奥马尔·登·德瓦尔文德克拉夫滕综合征

  Renar undviker att beta i områden med vindkraftverk inom synhåll,och nya vindkraftsparker verkar förändra贴身男仆av kalvningsplatser,在学习中。结果是坎比德拉到尼亚·帕克的飞机从斯特雷·哈森到伦斯科特森。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村