1. 2022年2月4日

  Sáhar förskolors inskolningar páverkats av pandemin公司

  你是不是在påförskolan尝试了一种新的方法?Och hur har pandemin páverkat relationionerna mellan barn,föräldrar Och个人?哈尔·福斯卡·i·隆德警长了解情况。

 2. 2021年10月5日

  Förskolebarn Fár lära sig kemi och fysik弗西克

  Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull?Varför dunstar vattenpölen págárden?Visst kan femáringar förstáfysikaliska begrepp–särskilt när实验kan utföras med lera och lego。

 3. 2021年6月22日

  Sämre sprörmága och självreglering hos ekonomiskt utsatta förskolebarn公司

  Barn med lág社会经济风险地位风险评估师att ligga efter jämnáriga redan när de börjar skolan。En stor underökning avörskolebarn visar skillnader i sprákutveckling och förmágor som uppmärksamhet,arbetsminne och。。。

 4. 2021年5月25日

  Sálär sig barn基因组samtalet i förskolan

  Hur gár det till när barn i förskolan tillägnar sig ny kunskap genom samtal med andra barn och med教育师?Det underssöks i en avhandling frön Göteborgs universite侦探了解哥德堡大学的情况。

 5. 2021年5月9日

  Omtange och vänner viktigareän pengar när barnen fár bestämma

  För mycket pengar skapar bara问题。viktigasteär警探att vara snäll mot andra människor。Detär en del av de tankvärldar hos barn som forskaren Jari Ristinemi,宗教维滕斯卡教授,法国。

 6. 2021年5月2日

  塔姆布伦省斯普鲁克乌特维克斯谷仓

  En enkel idésom En bokláda i tamburen páförskolan kan bidra till barns sprákutveckling visar En studie där personalen själva forskat i sin verksamhet恩恩·恩·恩恩科尔·伊德索姆·恩·博克尔瓦·达·塔姆布伦·帕夫斯科兰·坎比德拉(En。巴伦·斯坦纳德·恩姆利根(Barnen stannade nämligen upp och läste och pratade om böckerna i vätan páatt.)。。。

 7. 2021年2月3日

  Mamma-pappa-barn norm när förskolebarn-leker(马玛帕帕谷仓规范)

  Regnbágsfamiljer och allas rätt attälskaär självklarheter i mánga barns föreställningsvärld。福尔斯科洛纳斯政策在奥利卡家族的谷仓ska Fákánnedom中得到了保证。男人barnens lekar präglas av en。。。

 8. 2021年1月27日

  圣坎·加罗潘德米·德拉巴·巴伦·帕西克

  巴恩frán redan utsatta miljöer har större risk att drabbas av pandemin。Denökande skolfránvaron medför stora lángsiktiga samhällskostnader,och unga kan fádet svárt páarbetsmarknaden under löngt tid。从。。。

 9. 2020年11月13日

  För给出了一个关于Förskolan的正式标签

  马塔马提斯卡·穆伦·斯泰尔·比尔登av vad som ska undersis is i förskolan,men saknar metodanvisnigar。Forskaren Laurence Delacour har upptäckt skillnader i hur man undersisar i matematick直到谷仓som har svenska som modersmál eller som förstasprák och。。。

 10. 2020年11月4日

  Titta、känna och luktaär vägen至kemi och fysik i förskolan

  Kan en fyraáring verkligen ta直到sig fysikaliska fenomen och kemiska处理器?Svaretär ja。Forskare frön Högskolan Kristianstad har följt 150教师som undersata i naturvetenskap pörskolan–och fátt ta del av magiska stunder dá。。。

 11. 2020年6月11日

  Trygga vuxnaär viktiga när barn ska berätta om váld i铁杉

  Nu finns en mer lättillgänglig版本av en tidgare studie om hur barn som utsatts för váld i hemmet kan fáhjälp。Behandlingsmoden som enligt studien fungerra bra heter KIBB(Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel)。

 12. 2020年5月25日

  农场inflytande i förskolan konkurreras ut av andra mól

  米利弗斯科兰中央农场的inflytandeär ett。Men i praktiken trängs det undan av andra mál i läroplanen och av andra-behov i verksamaheten(男子i普拉克蒂肯街)。Det visar en avhandling som vill lyfta diskussione on om vad barns inflytande betyder侦探维萨·恩·维萨·伊夫塔·贝特德在维萨·维萨里夫塔·伊夫塔的汽车仓库进行汽车维修。

 13. 2020年4月1日

  Viktigt att räkna med alla i förskoleklassen(维基特·阿特·拉克纳)

  Ettökat fokus pábedömning i förskoleklass för med sig viss risk försärskiljning av elever istället för-att fokusera vad i低估了som behöver förr ndras eller förlcas rf rár att utveckling och lärande ska。。。

 14. 2020年5月2日

  阿贝特·斯米尔约恩·阿夫戈洛姆·巴伦·德拉斯(Arbetsmiljön avgör om barnen delas)

  Mindre grupper i förskolan bidrar直到谷仓lärande och utveckling。男子足球组织,arbetsmiljöoch arbetsplatskultureär avgörande för om förskollärarna verkligen delar in barnen i mindre grupper。

 15. 2020年1月30日

  En legobit kan trigga hállbart tänkande i förskolan公司

  Varför inte börja med en legobit?Var kommer den ifrán och vilka谷仓fár leka med den?Mer inveckladän såbehöver inte hållbar utveckling vara–åtminstone i det första skedet公司。

 16. 2020年1月7日

  斯马萨克·索姆·格奥尔·马滕·乌彭巴·福尔·德因格斯塔·埃莱维纳(Smásaker som gör matten uppenbar för de yngsta eleverna)

  赫弗斯特·恩·斯朱·林格丽安娜·梅兰·塔尔斯·德拉尔·奥赫赫赫特(Hur förstár en sjuáring relationionerna mellan tals delar och helhet)?Och hur ser matte-undervisningen ut för de yngsta eleverna公司。基因组分析软件lärares olika sätt att underswinsa om samma sak,gár det att vaska fram olika lärandemöjligheter,menar。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村