Artikel frán公司霍格斯科兰·克里斯蒂安斯塔德

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Sverigeär sämst,av de nordiska länderna,pátt skriva in rörelse och fysisk aktivitet i styrdokument för förskolan。马恩加谷仓风险师att aldrig fáutveckla sin rörelseförmága,医学博士báde besvär och smärta som livslánga konsekvenser。

Det menar en nordisk for kargrupp i en ny研究。世界卫生组织(WHO):在拉加尔奥赫拉罗普勒省,一些斯韦里格-安塔吉特人参与了该项目。De nordiska välfärdssystemen liknar varandra emellan länderna,men i styrdokumenten för förskolan ges väldigt olika förutsättningar för-motorik och fysisk aktivite。

Idrotts-och hälsofskaren Ann-Christin Sollerhed,tillsammans med nordiska kollegor,har gjort en studie om vikten av rörelse och fysisk aktivite inom barnomsorgen。Forskargruppen har studerat rörlese och fystisk akitivite,sákallad“运动和体力活动”(MoPA),och hur detär inskrivet i de nordiska ländernas lagar och läroplaner。

费西斯克aktivitet för förskolebarn nämns inte svensk lagtext

–Likheterna som vi serär att omsorgen av barnen ses som viktig i alla de nordiska länderna och att välfärdsssystemen i stort liknar varandra的名字。Alla länderna har inte lika lóng barnledighet,uta barnen börjar i förskola eller barnehage i lite olikaölder。Vi ser att rörelse、motorsk förmága och fysisk aktivitetär lágt prioriterat i de olika länderna(i variende grad)och omnämns ganska sparamt i lagtext och läroplaner、ber ttar Ann-Christin Sollerhed、universitetslektor i idrott ochälsa vid högskolan Kristianstad、,马尔默大学Jan-Eric Ekberg医学院的som lett den nordiska studien tillsammans。

芬兰人帕塔利加队技术员梅兰·伦德纳(mellan länderna hur och var Det nämns)。I lagtext omnámns rörelse för förskolebarn I Danmark,芬兰och岛,medan det inte nämns alls I Sverige och Norge。

世卫组织:rekommendationer saknas i nordiska läroplaner

När det gäller läroplanerna finns Nágot om rörelse i samtliga nordiska länder。Tydligast framskrivetär det i Danmark och Finland,till viss gradäven i Norge.i Islands och Sveriges läroplanerär det vagare。Det gäller i synnerhet i den svenska läroplanen,där Detär väldigt vagt och sparamt。Inget av de nordiska länderna har WHO:s rekommendationer om daglig fysisk aktivite inskrivet i läroplanen,小跑att alla länderna har antagit rekommedationerna。

阿尔瓦·文提利格·勒克·乌特维克拉motorik hosörskolebarn

I läroplanerna beskrivs rörelse antigen som medel för att uppnáandra mál I utvecklingen–som att röreseär bra fö)r den kognitiva eller sociala utveckringen。Eller sábeskrivs rörelse som ett mál för sig självt,alltsáatt rörleseär bra förrelse-och motorsk fórm ga。我分析了av studien har forskargruppen tittat noggrant páhur formuleringarna gjorts och om rörelse beskrivits som medel eller mál。

–我在丹麦、芬兰、挪威和挪威的生活中度过了一段美好的时光。丹麦队和挪威队的队员们在马厩里踢球,“法拉利腿”,“危险的比赛”,“穆特维克”。哈尔·斯韦里奇·纳塔拉(Här har Sverige ná),梅纳尔·安·克里斯汀·索勒赫德(menar Ann-Christin Sollerhed)。

Tre timmar fysisk aktivitet varje dag公司

I lagtext máste det in att alla barn ska ha daglig fysisk aktivite och motorsk träning I förskolan。世界卫生组织的报告。I läroplanen ska det bli tydligt och uppfordrande att detär viktigt att barn I 1–5-ársálden fárára sig grundläggande motork I adekvat低估。Barnen ska ockságes möjlighet till daglig fysisk aktivite utifrán WHO:s rekommendationer om minst 180 minter fysisk-aktivitatet,varav minst 60 minterär pulshöjande aktivitetet–varje dag!

Inaktivite kan ge besvär och smärta senare i livet公司

弗尔斯科莱尔登(1-5⁄r)är den mest gynsamma perioden att utveckla grundläggande motorik i samklang med hjärnans utvecklingsfas under r。Den grundläggande motoken在resten av livet的带领下,由ggklossar för alla和ra rörelser驾驶。德巴恩·索姆·米萨(De barn som missar att utveckla sin grundförmága)在德萨·里斯克拉尔·霍格格勒(dessaár riskerar i hög grad att aldrig hinna ifatt)的带领下,维尔基特·哈尔(vilket har effkter páden fysiska aktivitestsniván i ett livsperspektiv。。

–维哈·安·克里斯汀·索勒赫德(menar Ann-Christin Sollerhed),电视台,斯维里奇(Vi har inte hunnit lángt i Sverige)。Barnär fysiskt inaktiva och仍然是hög grad,inte bara i hemmet utaäven i förskolan。

Vetenskaplig研究:

北欧五国幼儿教育和护理政策中的运动和体育活动.

康塔克:

安·克里斯汀·索勒赫德(Ann-Christin Sollerhed),爱尔兰大学,ann-christin.sollerhed@hkr.se

HEPA–增强健康的体力活动

HEPA欧洲议会论坛som främjar forskning,政策och praxis för hälsofrämjiande fysisk aktivite för-bättre häls a och välbefinande i hela WHO:s europeiska地区。

 

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村