tvábarn läser med huvudena ihop电视台
图片:Andrew Ebrahim,Unsplash
Artikel frán公司哥德堡大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Förskolorär olika bra páatt stimulera sprákutveckling och uppmentra barnen直到skrivande och läsning。Generellt settär kvaliten lág,men det finns ocksörskolor med hög kvalitet,visar en studie。

我研究了哈伦·福斯卡格鲁普(har en forskargrupp underökt kvaliteten pá153 förskolor)。Forskarna observate varje förskola under tre timmar och använde sig av en internationalellt erkänd metod för att beskriva kvalitet,med fokus pösprák,skrivande och läsning。

Bemöts och bekräftas enbart de barn som tar egna initiativ until sprák och läsning?Eller uppmärksammar och utmanar educhernaäven de barn som inte tar egna initiatiiv?Detär ett是hur kvalitet kan mätas的范例。

Generellt lág kvalitet i förskolorna

研究人员pekar páen generell lág kvalitet när det gäller aktiviteter som att läsa böcker och uppmärksamma barn pátexter och skrivande。男人们发现芬兰人奥克斯·福斯科勒·梅德·霍格·科瓦利特·där sprák och läsning和帕内特·梅德韦特·sätt i undersningen。

传统上,我是一位来自哥德堡大学的教授。

–Men högläsning sker of ast i samband med vila och avkoppling eller i vätan páandra aktiviteter,och inte som en systemizisk del av undermisningen。Detär sällan som läsning och barnliteratur planeras som en aktivitatet i sig公司。En bilderbok kan användas pámánga sätt,直到samtal,lek och lärande,säger Pia Williams。

埃特利特谷仓,哈勒·伊伯克
图片:Sven Brandsma,Unsplash

Forskarna sög ocksástora skillnader i vilka böcker som finns och hur böcker och材料som rör skrivutveckling exponeras pörskolan。佩恩·德尔·费尔斯科洛·瓦·博克贝斯特·恩德利特·奥赫塞西迪格特,医学博士弗拉施蒂尔福莱恩。

在谷仓里发短信的人都很开心。

维基特att tidget utveckla spráket

barnenär pörskolan för att deras sprák ska utvecklas pábästa sätt的律师事务所。Det máste ocksáfinnas en verksamhet somär gynsam för barnen,säger Elisabeth Mellgren,Universitietslektor i educhik vid Göteborgs University大学。

–Det finns对som visar pávikten av att barn tidgt utvecklar sitt sprák的要求。斯普雷克特纳克伦直到所有的兰特。Därförär det sáoerrhört viktigt att börja redan i förskolan。

芬兰滑雪协会

Forskargruppen besökte ett代表urval av förskolor:förscolor pálandsbygd,i mindre orter,städer,storstäde ochörroter,till storstáder。技术员i kvalitet fanns i alla typer av omráden。

–斯科拉根愤怒于förskolans verksamhet ska vara av hög och likvärdig kvalitet samt att förs kolan ska vara-kompensatorisk。德特·罗兰德(Detär oroand)att förskolan intelycas med kompensatoriska ansvaret och ger alla barn likvärdiga förutsättnigar att utveckla sitt sprák,säger Pia Williams。

Vetenskaplig artikel公司:

瑞典学龄前儿童语言和识字学习的条件:利用ECERS-3探索质量差异(Panagiota Nasiopoulou、Elisabeth Mellgren、Sonja Sheridan och Pia Williams)、,幼儿教育杂志.

康塔克:

伊丽莎白·梅尔格伦
elisabeth.mellgren@ped.guse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村