Forskningsöversikt 2023:Konstnärlig forskining公司

Vetenskapsrádets forskiningsöversikt inom konstnärlig forskining beskriver nuläget för forskiningen ochör en prognos förutvecklingen de kommande 5-10áren。Oh versikten innehálleräven vetenskapliga och for kningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskingen i Sverige inomádet。

2022年以下,Dettaär en av sammanlagt sju forskingsöversikter som tagits fram。Oh vrigaöversikterär inom omrádena humaniora ochállsvetenskap,klinisk behandlingsforkning,medicin ochälsa,naturvetenskp och teknikvetenskap,utbildningsvetenska och utvecklingsforsking。

Oh versikterna ligger till för Vetenskapsrá为2024年的政治主张制定战略。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Ordförandeskapshalfáretär ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskingsfrágor

    Sverige behöver pöolika sättöka sitt engagemang för att páverka och delta i EU:s ramprogram förforkning och innovation,Horisont Europa。Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horison Eu。。。

  2. 2023年研究综述:自然科学和工程科学

    Vetenskapsrádets forskingsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskpa beskriver nuläget för forskingen och gör en prognos för-utvecklingen de kommande 5-10áren。Oh versikten innehálleräven vetenskapliga och for kningspolitiska rekommendationer。。。

  3. 弗拉姆蒂登·福尔人文主义och samhällsvetenskaplig forsking i Sverige

    Välkommen until en presentation av forskiningsöversikten inom humaniora ochállsvetenskap(直到演示av forswingsöverskten)。