Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

Söka融资

Vetenskapsrádet finansierar用于构建utlysa bidrag iöppen konkurrens的基因组。För att ge svensk支持bästa möjliga Förutsättningar finansierar viocksá支持基础设施–báde i och utaför Sverige。

Ett av vára huvudupdragär att公司främja och finansiera forskining公司.

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. 来自电视台的信息

    Välkommen till ett information smöte om tváutlysingar inom konstnärlig forskining:探索研讨会och bidrag till forskares kommunikation。莫特塔尔数字技术公司(Mötetär digitalt och kommer i huvudsak att hállas páengelska)。

  2. utlysingen项目的信息可持续性和恢复力

    Välkommen till ett information smöte om utlysingen av projektbidrag可持续性和弹性。Mötetär digitalt ochálls páengelska公司。

  3. 关于utlysingar在utvecklingsforskining中的信息

    Välkommen until ett information smöte omárets utlysingar inom utvecklingsforskining公司。Mötetär digitalt ochálls páengelska公司。