Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

克林斯克·福斯克宁

克里尼斯克支持科宁·费尔恩·弗鲁茨·托宁·费尔恩·昆斯卡普斯巴塞拉德·och jämlik sjukvárd。Forskningen förutsätter vårdens strukturer och resurser,utgår från de behov som finns i hälso-och sjukovården och förväntas leda,直到患者-och samhällsnytta。Vetenskapsrádet har olika向som rör klinisk挑战。


德特·哈拉夫·罗伊诺·克林斯克(Det härär vár roll inom klinisk forskining)


发布者

Här hittar du Vetenskapsrádets publikationer inom klinisk forkning och life science(维登斯卡普斯罗的希塔·杜·维登斯卡普斯)为生命科学辩护。

发布
2023年11月21日
Sverige的职业生涯
Denna关系识别员utmaningar för kliniska forskare i Sverige。Den bygger páfrágor som Vetenskapsrádet ställt until forskare och forskarstudenter om deras förutsättningar attägna sigát klinsk forsking。。。
发布
2023年5月31日
Utvärdering av den kliniska for kningens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet(阿瓦莱特州)
2023年r s utvárderingsraport报告员redovisar resultatet av and ra omgángens utvärdering av den kliniska forskingens kvalitet vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet。Vetenskapsrádet-har genomfört utvärderingen páuppdrag av regeringen。。。
发布
2022年4月6日
Uppdrag om rádgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata更新
Vetenskapsrádet har fátt i updrag frán regeringen att inrätta en rádgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata för-r,以实现och创新。德塔项目经理utgör slutredovisningen av uppdraget。。。
签证传单


尼赫特

尼赫特
2024年4月30日
Nominera forskare至2024年Athenapriset
Athenapriset gár直到放弃och创新家som kommit直到基因组samarbete mellan hälso-och sjukvárden,akademin och näringslivet。Var med och páverka vem som fár priset iár!Sista nomineringsdagär 26 maj。
尼赫特
2024年2月22日
Drygt 75 procent av kliniska studier registererade efter ettr
2022年,法国,ska alla kliniska studier som Vetenskapsrádet finaniserar registreras i en publik databas。En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska学生som beviljades medel 2022年注册。
尼赫特
2023年12月21日
萨布列夫2023年财政状况
Iár har Vetenskapsrádet tagit emot cirka 5 600 ansökningar*om forskingsbirag(我是维登斯卡普斯罗德·泰吉特·埃莫特·西尔卡)。德莱格特1000 av dem har beviljats。萨曼拉格特手握4,95 miljarder kronor,直到放弃维德·斯文斯卡·拉罗塞滕(vid svenska lärosäten)。
签证费

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Nominera forskare至2024年Athenapriset

    Athenapriset gár直到放弃och创新家som kommit直到基因组samarbete mellan hälso-och sjukvárden,akademin och näringslivet。Var med och páverka vem som fár priset iár!Sista nomineringsdagär 26 maj。

  2. Drygt 75 procent av kliniska studier registererade efter ettr

    2022年,法国,ska alla kliniska studier som Vetenskapsrádet finaniserar registreras i en publik databas。En färsk uppföljning visar att majoriteten av de kliniska学生som beviljades medel 2022年注册。

  3. 上帝保佑我,斯瓦利尔·斯维里奇·莱登德保佑我

    Vetenskapsrádetär värd för konferensen som ingár i en konferens serie som initierats av och arrangeras tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademin。