Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

科门塔尔将军

Katarina Bjelkeär Vetenskapsrádets generaldirektör。Här kan du läsa hennes inlägg om aktuella frágor。

Foto av Katarina Bjelke公司。
Gd kommenterar公司
2023年5月10日
Ordförandeskapshalfáretär ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskingsfrágor
Sverige behöver pöolika sättöka sitt engagemang för att páverka och delta i EU:s ramprogram förforkning och innovation,Horisont Europa。。。
Gd kommenterar公司
2022年12月21日
Tre intensiva första mánader som generaldirektör公司
Det har varit tre intensiva första mánader páVetenskapsráDet med mánga intrestanta möten och kontakter báde internt och externt i Sverige och internationalellt。。。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Ordförandeskapshalfáretär ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskingsfrágor

    Sverige behöver pöolika sättöka sitt engagemang för att páverka och delta i EU:s ramprogram förforkning och innovation,Horisont Europa。Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horison Eu。。。

  2. Tre intensiva första mánader som generaldirektör公司

    Det har varit tre intensiva första mánader páVetenskapsráDet med mánga intrestanta möten och kontakter báde internt och externt i Sverige och internationallett。Min kunskap om Vetenskapsrádets breda roll vad avser forskining harörstärkts och det kval。。。