Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

阿克图尔特

尼赫特
2024年6月13日
乌克兰MSCA4倡议中的Ny utlysing
8月5日,乌克兰MSCA4会议在圣彼得堡举行。来自乌克兰kan ansöka om medel i utlysningen的Svenska lärosäten somär intssesrade av att ta emot forskare。
尼赫特
2024年6月3日
Debattreplik:Vi behöver större mángfald i publiceringslandskapet公司
Forskning somär bekostad av offentliga medel máste publiceras omedelbartöppet tillgänglig。Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera信号。。。
尼赫特
2024年5月30日
来自欧盟的Tváforskare i Sverige fár medel:s nätverksprogram COST
欧洲科技合作组织(COST)60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi,näringsliv,offentlig sektor och for kninginstitut。。。
Evenemang公司
2024年6月25日
Vetenskapsrádet i Almedalen 2024年
奥雷特斯·阿尔梅达尔斯维克卡·哥特兰·波格拉·梅尔兰25日至28日。。。
Evenemang公司
2024年8月26日
干预ERC合并拨款
Vetenskapsrádet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gátt vidare till steg tvái ERC:最终合并拨款(CoG)。。。
Evenemang公司
2024年9月5日
来自电视台的信息
Välkommen till ett information smöte om tváutlysingar inom konstnärlig forskining:探索研讨会och bidrag till forskares kommunikation。。。

乌克兰Stöd till forskare frán Ukraina

Flera svenska lärosäten och代表乌克兰的财政部长erbjuder olika typer av stöd till forskare frán Ukraina。

Se alla stödinsatser公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

英加火柴盒