Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

阿克图尔特

Evenemang公司
2023年5月4日
2023年克里尼斯卡研究者中的纳提奥氏菌konferens
Välkommen till den femte supplagan av den nationella konferensen om kliniska studier–mötesplatsen för dig som vill medwerka till attärka förutsättningarna för-kliniskastudier-i svensk hälso-och。。。
Evenemang公司
2023年4月18日
Sunetdagarna 2023年
阿尔r du intresserad av frágor som rör it och digitalisering?PáSunetdagarna fár du träffa andra inom högskolesekdrous och ta del av intrestanta föreläsningar,演示och研讨会。
尼赫特
2023年1月24日
Sex forskare i Sverige fár ERC概念证明拨款
Detär nu klart vilka som fár ERC概念证明授予2022年。性爱forskare i Sverige finns med bland bidragssotagarna。
尼赫特
2023年1月23日
Tyck till om EU:支持och创新的壁垒
欧盟-kommissionen har just nu enöppen konsultation där forskare och and ra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forskings-och innovationssamabeten。。。
签证费

梅尔尼莫·萨马亚姆

英加·马坎德·西多尔