Prismaär Vetenskapsrádets ansökningssystem公司

我是Prisma söker och hanterar forskare sina for kningssystemet Prisma söker orch hanterar。Där finns收集了所有有关granskar ansökningar数据的信息。

Prismaär det gemensamma ansökningsystemet för for kningsfinansiärerna Vetenskapsrádet、Forte、Formas、Karolinska学院、Skolforskings学院、Naturvárdsverket och Rymdstyrelsen。Det innebär att du kan hantera dina ansökningar直到dessa finansiärer med ett enda konto。

我是Prisma skapar du och registerrar din ansökan。Själva utlysingarna hittar du pás各自的金融网络平台。我从vilka villkor som gäller för bidraget、när beslut fattas och kontaktuppgifter上查询了stexterna finns信息。

Behöver du hjälp?

我是Prismas användarstöd finns beskrivningar för hur du skapar ett konto och fyller I enökan。Där finnsäven stöD för dig som deltar som granskare i Vetenskapsrádets bedömning av ansökningar(迪尔芬斯文·斯特德福尔)。

Prisma användarstöd直到annan Webplats。

Publicerad公司

Uppdaterad公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. 参考ruppen för for kningskommunication

    Vetenskapsrádets referensgrupp för for kningskommunication bidrar med kunskap och rádgiving until myndigheten i frágor som rör forkningskom munication。我找了一个保姆做保姆。

  2. Ny referensgrupp för frágor om for kningskommunication新闻

    Vetenskapsrádet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rádgiving直到myndigheten i frágor somör for kningskommunication。

  3. 尼亚·莱达莫特尔·德特·福斯尼根斯基础设施

    Vetenskapsródets stylese har utsett sex nya ledamöter till ródet för for kningens infrastrukturer,RFI,frör perioden 2023-2025。比约恩·O·尼尔森(Björn O.Nilsson)在索姆福德(som ordförande)建造的堡垒。