Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

埃蒂克

Vetenskapsrádet har i向上拖动att ta initiatiiv,直到att etiska frágor uppmärksammas i获取sammahang och att förmedla信息,以获取kningsetiska frögor。

被上帝抛弃了

我祈求上帝赐予我一张相关的软盘,让我把它作为相关的法律依据,och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frágor som kan aktualiseras I forkningssabetet。

Syftetär att orientera,väcka tankar och bidra,直到diskussion om ansvar och utmaningar。

报告人在福斯卡之前的签名,福斯卡研究者和福雷特在福斯科宁塞特的基因组下签名。

Vára上拖

Som myndighet fár vivára uppdrag av regeringen公司。Uppdragen finns i vár instruktion och várt reglerings brev men kan ocksákomma vid sidan av–som separata updrag芬兰人指令更新更新。

Vetenskapsrádet har tvárádgivande grupper som ansvarar för etiska frágor:

Expertgruppen för etik公司

Expertgruppen förörsöksdjersvetenskap公司

食品法典委员会

Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrádet drivit tillsammans med Uppsala Universite finns inte lángre kvar公司。

Delar av information en finns数字pá乌普萨拉大学网络平台直到annan Webplats。 

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Konferens om forskingsetik,juridik och professionellt omdöme

    Välkommen直到heldagom forskingsetik,juridik och professionellt omdöme。Konferensen vänder sig främst till forskare och personer pálärosäten somärörda eller intssesrade av etikprövningslagen。

  2. Vetenskapsrádet seröver arbettet med etikfrágor

    在de senasteáren har det skett mánga förändringar páetikomr det的领导下。Vetenskapsrádet ser nuöver hur vi bäst svarar upp mot várt uppdrage kring etik–i förh llande till andra aktörer och den egna verksamhetens behov。

  3. aktuella djurförsöksfrágor研讨会

    12月2日安排:Vetenskapsrádets expertgrupp förörsöksdjursvetenskap detárliga神学院。Syftetär att ge myndighter,forskare och andra intremesser tillfälle att presentera och diskutera aktuella frágor。。。