Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

Forskningsinfrastruktur公司

För att ge svensk表示支持bästa möjliga Förutsättningar finansierar,stödjer och driver vi表示支持infrastruktur böde i och utanför Sverige。

Nästan en tredjedel av vára medel gár,直至用于基础设施

Vetenskapsrór detär med och initierar,samordnar och finanisier en rad for kningsinfrastrukturer báde i Sverige och i and ra länder。Nästan en tredjedel av vára medel gár,直至用于基础设施。Vi driveräven egen infrastruktur som under lättar för register for kning och ansvarar fór Sunet som förser svenska lärosäten med datakommunikation och it-tjänster的Vi ven ergen基础设施。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Storskaliga beräkningsserser公司

    Forskar du inom beräkningsvetenskap?Dákan du ansöka om att fátillgáng till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC。Här kan du läsa mer来自于går tillväga。

  2. Slutraport frán behovsinventering avseende数据och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig for kning

    Utbildningsvetenskaplig在20⁄ren vuxit fram som ett väl etablerat forskingsfält。我支持2023年betonade Vetenskapsrádets utbildningsvetenskaplga kommittébehovet av att utveckla infrastrukturer som stärke。。。

  3. 用于编织的数据och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig

    2023年,genomförde Vetenskapsrádets utbildningsvetenskaplga kommittéen kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildning svetenska。Vid detta神学院院长utredare Jan Hylén raporten。