Publicerad巢穴

更新数据库

政策风险分析

Vetenskapsrádetär用于制定政策,直到重新执政。Vi analyzerar och följer upp for kningssystemet och for kningens villkor och ger ród om framtida for kningspolitick的分析系统。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Vetenskapsrádet i Almedalen 2024年

    Almedalsvecka páGotland págár mellan奥雷特斯·阿尔梅达尔斯维克卡(Almedals vecka),6月25日至28日。Vetenskapsrádet arrangerar ett eget神学院om for kningskommunikation och ett for kningspolitiskt神学院tillsammans med de andra statliga for kningsríden。Veten代表。。。

  2. Excellens、stabilitet、samverkan ochöppenhet viktigt för nästa ramprogram公司

    欧盟:关于och创新的纲领性文件莫杰利戈·för Sverige ochövriga medlemsländer att adressera gemensamma samhällsutmaningar som sträcker sigöver nationsgr nser。项目由skapar möjligheter för forskare att samarbeta med partners frán e。。。

  3. Vetenskapsrádets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    欧盟:制定och创新som ska följa efter Horisont Europa har pöbörjats的流程。根据2025年kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag,som轿车ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla。。。