Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

政策风险分析

Vetenskapsrádetär用于制定政策,直到重新执政。Vi analyzerar och följer upp for kningssystemet och for kningens villkor och ger ród om framtida for kningspolitick的分析系统。

Vára上拖

Som myndighet fár vivára uppdrag av regeringen公司。Uppdragen finns i vár instruktion och várt reglerings brev men kan ocksákomma vid sidan av–som separata updrag芬兰人指令更新更新。Här hittar du vára支持som rör进行政治风险分析。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Forskningsöversikt 2023:Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrádets forskiningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap beskriver nuläget för forskiningen ochör en prognos förutvecklingen de kommande 5-10áren。Oh versikten innehálleräven vetenskapliga och for kningspolitiska rekommendationer om。。。

  2. Forskningsöversikt 2023:Konstnärlig forskining公司

    Vetenskapsrádets forskiningsöversikt inom konstnärlig forskining beskriver nuläget för forskiningen ochör en prognos förutvecklingen de kommande 5-10áren。Oh versikten innehálleräven vetenskapliga och for kningspolitiska rekommendationer om insatser。。。

  3. 释放för forskingsöversikt i konstnärlig forsking

    科米特·福舍尔·孔斯特纳·利格(Kommittén för konstnärlig)在蒂勒特神学院i samband med lanseringen av forskingsöversikten förkonstnárlig forsking担任伯贾德。结束犹大加勒的personlig。