Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

约巴·för en klokare värld

阿尔r du intssesrad av forskning och samhällsfrágor och vill jobba med ná得了脑膜瘤?Vetenskapsrádet skapar förutsättnigar för forsking av högsta kvalitet公司。Tilsammans jobbar vi för en klokare värld公司。

Därför kommer du att trivas hos oss公司

Meningsfulla树篱支架

杜福尔瓦拉·梅德·奥赫比德拉(Du fár vara med och bidra)直到弗拉·维克提加(vára viktiga)都支持一些金融机构的支持,而通用电气(ge regeringen rád i)则支持一些政治机构,而奥卡·费尔森(öka förstáelsen för)则支持贝特德斯(betydelse)直到斯维里格斯(Sveriges)支持一些基础设施,如och de digitala tjänster som de behöver。Flera av oss jobbar ocksámed internationalella frágor公司。

En bra arbetsmiljö

上帝保佑巴兰斯·梅兰·普里瓦特-奥赫·阿尔贝茨利夫·塞尔维·索姆·恩斯亚·瓦尔瓦尔赫特·奥赫德·芬兰斯·恩纳·瑞特直到巴德·谢弗·奥赫丁。Som anställd har du stor frihet att styra din arbetstid utifrán bád dina egna och verksamhetens behov公司。杜福洛克塞特将军弗里斯科夫·罗德斯比德拉格och för valfri hälsoaktivitet varje vecka。

Omtánksamma kollegor公司

Vårt获得了奖牌。Vi harettöppet samarbetsklimat och en inkluderande kulture公司。Att ha trevligt pájobbetär ocksáviktigt。Vi anordnar bland and annat flera frukostssensierier under a r ret公司。Det gåräven att delta påyogaklaser i våra lokaler som leds av medarbetare在三角洲地区。

Hos oss jobbar omkring 250人i centrala lokaler i Stockholm och Göteborg.Vi harocksáett kontor i Bryssel tillsammans med Sveriges innovationsmindighet Vinnova。

布拉弗莫纳

Att jobba statligt har mánga fördelar公司。Förmáner som flexibel arbetstid,额外的Föräldratillägg och friskvárdsbidragär bara nágra av dem。Läs mer om vára förmáner。

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Vetenskapsrådet ska ta fram underlag直到svensk kvantstrategi

    Vetenskapsrádet har fátt在2025-2030年期间将att ta fram ett底层提升至en-nationell kvantstrategi för。Máletär att stärka Sveriges在万特知识基因组förbättrad中的位置,用于编织、开发、创新和国际沙马。。。

  2. Vetenskapsrádet i Almedalen 2024年

    Almedalsvecka páGotland págár mellan奥雷茨阿尔梅达尔斯维克卡市6月25日至28日。Vetenskapsrádet arrangerar ett eget神学院om for kningskommunikation och ett for kningspolitiskt神学院tillsammans med de andra statliga for kningsríden。副总裁代表。。。

  3. Forskning.se–för nyheter och kommunikation om forkning公司

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskining frán svenska lärosäten,forskininginstitut och forskande organizationer。Vetenskapsrádet samordnar utvecklingen av forskining.se och redaktionen finns hos oss公司。