1. Elev tittar mot tavla där lär稀有skriver。
  2024年6月14日

  斯道拉布里斯特·斯科兰(Stora brister i skolan)–sákan lärarna bli bättre

  lektionerna och fár inte tilläckligt stöd下的Mánga elever förstár inte vad de ska lära sig。Det visar en relaport som pekar pástora brister i grundskolans低估。男人和拉腊人的反馈-och pratar mer om hur de jobbar i klassrummen-kan undersmisningen bli betyligt。。。

 2. Barn med mobiler i händerna公司。
  2024年6月3日

  Vanligt med sexuella trakasserier i mellanstadiet梅兰斯塔迪耶

  En stor andel pojkar och flickor i mellanstadiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier av jämnóriga公司。Det visar en avhandling vid哥德堡大学。Samtidget visar studierna stora variationer梅兰·奥利卡·斯科克拉瑟。

 3. Barn i idrottshall med redskap公司
  2024年5月24日

  Idrottslärare vill haögre状态

  我有200多岁的哈利德罗茨勒,这是一个罕见的卡姆帕特·福勒和霍贾辛的身份。男人们小跑着看数字likvärdig,看状态släparefter kollegor som undersimisar i teoretiskaämnen。

 4. Ledsen flicka i skolmiljö
  2024年5月13日

  瓦珊德·克利夫塔·梅兰·特杰杰尔·奥奇·基拉里·斯科兰

  Flickor umgås med varandra och pojkar bildar en egen grupp飞行。男人们都在努力工作。Det här riskerar att leda till mer mobbing,enligt forkning vid högskolan i Gävle(危险分子)。

 5. 2024年5月3日

  Sákan skolor tackla nät mobbning mot lä罕见

  好斗的梅杰尔·弗拉尔(Freön föräldrar),一部罕见的电影和一部社交媒体。数字暴徒har blivit ett arbetsmiljö问题i skolan。Forskare vid Malmöuniversite har tagit fram en verktygsláda som hjälper skolor att tackla数字攻击系统。

 6. 2024年4月15日

  库拉托勒·格·特里格特·för skolbarn

  在avhandling har undersökt skolkuratorns roll inom báde skolsystem och elevhälsosteam,men ocksábetydelsen av individuella samtal med barn。斯基里夫·乌梅大学出版社斯科尔库拉托恩-哈伦-奥迪利格滚过位置i斯科兰-奥迪哈姆-奥迪埃利文-奥迪斯塔姆。。。。

 7. 斯科拉斯科拉夫·帕西纳(Elever i en skola skriver pásina datorer)。
  2024年4月12日

  Nyanlända ungdomar förlorare i体育馆

  Ett myller av skolor somär svára att jämföra。Dessutom saknas stöd och vägledning公司。在斯托克霍尔姆斯大学进行视频处理后,fram tuffa utmaningar när nyanlända ska välja体育馆。

 8. 2024年5月13日

  低调的påverkas av klassens förkunskaper

  Sammansättning och förkunskaper i klassen páverkar–och kan begränsa–lärarnas低估。betydelse för elevernas resultat的Det har i sin tur,enligt en avhandling。

 9. 电视人员工作吧酒店
  2024年5月12日

  Vardaglig svenska kan bli spróngbräda till spráket村

  När sfi-elever gör praktik páarbetsplatser fár de tillfälle att prata svenska,menäven höra俚语och拨号器。直到最后一刻,我才开始学习。

 10. 2024年5月12日

  戈尔·莫比尔沃布德·沃克利根·斯科兰·巴特?

  斯亚尔瓦尔瓦特·霍杰雷特·莫比尔沃布德·昆斯卡普斯尼夫·尼斯科兰(Självklart höjer ett mobilförbud kunskapsniván i skolan),梅纳尔政治家。男人们都在努力工作。弗拉甘·梅尔·科姆普莱克·恩·斯奥(menar forskare)。

 11. Tvábarn med ryggsäck springer mot en stor port i trä。巴恩·亚尔·索马尔卡·达·奥赫德特·埃纳·巴内特·勒·莫特·德特·安德拉(Barnenär sommarklädda och det ena barnet ler mot det andra)。
  2024年2月22日

  真正的vänskap i skolanär en motkraft直到暴徒

  Detär viktigt för谷仓att fáingái genuina vänskapsrelationer i skolan。En förstáelse för detär viktig förr att kunna motverka mobbning,enligt ny avhandling。

 12. Entrén vid en grammeskola i grátt och rött。Rött höghus i bakgrunden。
  2024年2月14日

  Att skapa konkurrens mellan skolor pá90-talet slukade tid och pengar公司

  Forskarna践踏了头骨。详细信息。艾特·孔库伦苏特斯(Att konkurrensutsätta den svenska grammeskolan pá1990-talet blev enöverraskande lóngdragen och dyr historia),enligt en ny studie。

 13. Entrén vid en grammeskola i grátt och rött。Rött höghus i bakgrunden。
  2024年2月14日

  Att skapa konkurrens mellan skolor slukade tid och pengar公司

  Forskarna践踏了头骨。检测结果。在1990年的体育运动会上,我们发现了历史上最悠久的体育运动。

 14. Någon sitter i förgrunden och skriver,视频来自skolbänk。我是bakgrunden ettbaron och en vuxen som stár och pratar,med böcker I händerna。
  2024年2月9日

  Nya lärare har för lite träning i relationer公司

  Nyutesaminerade lärareär of ast bra patt undersimsa men har fátt bristfällig träning i att hantera relationer,examples relationer med elevers föräldrar。阿尔nnu fler nyblivna läre kommer troligen att försvinna frán yrket om inte fár bättre träning pádenna punkt,enligt en ny。。。

 15. 联合国人员med lángt svart hár的保姆med vita hörlurar,böcker,penna och dator framför ett stort fönster i hemmiljö。
  2024年2月5日

  体操运动员kan ha mátt bra av distensundervising

  体操运动员sökte mer sällan hjälp för psykisk ohälsa när de studerade hemma under pandemin,enligt en ny studie。–Vi tror att det kan finnas en viss grupp som már sämre av att vara páskolan och därmed gynades av att vara hemma,säger Helena Svaleryd,i nationalekonomi教授。

 16. 罕见的苏达帕夫兰(suddar pátavlan i klasrummet)。
  2024年1月31日

  尼亚恩达谷仓med kort skolbakgrund osynliggörs i skolan

  Nyanlända elever iálden 12-15ár med kort skolbakgrund fár inte alltid den hjälp de behöver。巴伦斯·贝格朗塞德·乌特比尔德宁斯·巴格朗德和och kan istället anse att barnen haróg kognitiv förmága的稀有嫩手。来自哥德堡大学的Det visar en ny avhandling。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill婚前协议