1. 我手上的乌托姆豪斯。
  2024年6月26日

  性别问题

  Boendemiljön,fasta rutiner och rädsla för rykten kan försvára samlivet páettäldreboende。Dessutom kan várd personal hae en positiv attityd kringäldres sexuella behov–men känna sig obekväma och osäkra när känslorna uttrycks。Det visar en studie公司。

 2. 阿尔德雷·达姆(Aldre dam i rullstol omgiven av tvápersoner)。
  2024年6月14日

  Bra várd börjar med私人

  Framtidensäldreomsorg stár inför flera stora utmaningar公司。Den kanske viktigaste handlar om att lyssna páoch ta hand om personalen.(Den kanste viktigate手拉手)。Det stärker kvaliteen och gynnar i slutändan deäldres hälsa och välbefinande,visar forskining医生。

 3. Kamera med flera linser páett车站。
  2024年6月14日

  AI-kamera hjälper直到hitta allvarliga infektioner

  斯纳特·拉克尔(Snart räcker det kanske att skanna ansiktet med en kamera för att mäta pulse)和尼尼奥·布隆特里克(Ning och blodtryck)。Tekniken kan i framtiden bli ett hjälpmedel när läkare snabbt ska bedöma akuta infectator,visar en avhandling vid Göteborgs universitet我发现了一个感染者。

 4. 2024年5月15日

  萨坎AI under lätta framtidens välfärd

  我在efterfrágan pávälfärdstjänsterökarälls vi inför en utmaning采访了med:tillgángen páarbetskraftökar-inte I samma takt。För att möta denna utmaning har välfärdsteknik,robotar och artificiell intelligences,AI,identifierats som potentella lösningar。

 5. Kvinnlig个人hálleräldre kvinnas手。
  2024年5月13日

  Könsroller杠杆kvar inomäldreomsorgen

  Kvinnliga enhtschefer förväntas komma ihåg födelsedagar och vara empatiska公司。Män i motsvarande滚动betraktas som mer kompetenta men saknar samtidigt stöd。来自Linköpings Universite visar hur könsroller páverkar lärande och utveckling inomäldreomsorgen的En avhandling。

 6. ett fysiskt möte旗下的Terapi。
  2024年5月3日

  聊天狂som terapeuter–内部风险

  Appar som lovar lindring av psykisk ohälsa växer lavinartat公司。男人们在欧洲足球俱乐部踢球。Forskare manar därför till försiktighet vid val av appri som inte utvecklats av várdgivare公司。

 7. Fundersam男子med mobil i handen。
  2024年4月25日

  白鹭inflytandeöver terapin minskadeángest

  När personer med psykisk ohälsa fick páverka sin egen behadling minskade problem medángest。Det visar en avhandling som undersökt betydelsen av patient inflytand vid internetbaserad terapi(视频处理)。

 8. 个人med vita kläder,kirurgmunskyd och pannlampa tittar nedát。操作情况。
  2024年5月26日

  Bättre várd för högutbildade vid前列腺癌

  前列腺癌várden i Sverigeär ojämlik,páflera sätt。Män med högre utbilding ochögre inkomst fár mer av viss várd och behandling för前列腺癌。Deras risk att döav sjukomenär dessutom lägreän för andra,visar en studie vid Göteborgs universite(德拉斯风险)。

 9. 武装起来,战斗起来。
  2024年5月25日

  AI skriver journalen tio gánger snabbareän doktorn新闻

  Forskare frán Akademiska sjukhuset och Uppsala universite,i samarbete med bland annat Danderyds sjukhus,har visat at AI-modellen Chat GPT kan skriva medicinska anteckningar upp till tio gánger snabbareän läkare,uta att kvaliteten blir sämre。

 10. 阿尔德雷·科文纳·梅德吉普萨德手臂。
  2024年3月22日

  Ny metod kan stärka benvävnad efter压裂机

  Ny forskining visar att det gár attöka benbildning kring kirurgiska植入术hos bensköra患者。公共科学与生物物质学报。

 11. 英国人利格尔·梅德雷根·莫特·卡梅伦(ligger med ryggen mot kameran)、布莱尔(blir undersökt páryggen med ultral judsutrusting)。
  2024年5月18日

  斯道拉·哈埃尔索里斯克医学院院长克伦尼斯克·纽尔苏克多姆(Stora hälsorisker med obehandlad kronisk njursjukdom)

  患者梅德·克罗尼斯克·纽尔苏科多姆(med kronisk njursjukdom fángas),来自上一个inteupp av⁄rden när sjukdomenär i ett tidget skede。来自阿卡德米斯卡大学的国际研究院。阿特·库卡·斯朱多曼(Att inte upptäcka sjukdomen i tid kan fáallvarliga följder)。

 12. Vyöver ett landskap med vatten och grön skog公司。莫伦·帕希姆伦。
  2024年2月29日

  Läkare postiva直到sjukstugor i glesbygden

  我是诺拉·斯维里赫斯·格勒斯比格德·芬恩斯·卡拉德·斯朱库斯图戈尔,也是斯图拉·斯朱库森的常客。Läkarna påsjukstugornaäröverlag mycket positiva,直到在瑞典的系统和边界上出现。Det visar en ny avhandling公司。

 13. Enäldre människas hand háller i En kaffekopp,närbild。Färggranna kläder i bakgrunden。
  2024年2月27日

  Högst kvalitet páldreboneden uta vinstkrav公司

  Sveriges bästa icke-kommunalaäldreboenden drivs av aktörer uta vinstsyfte,visar ny forskning。

 14. Rulltrappor och människor i ett julpyntat köpcentrum。
  2023年12月18日

  Där bör första hjälpen-信任placeras för att rädda肉食生活

  Sákallade blödningskontrolkit kan vara,直到hjälp i以köpcentra vid akuta händelser为例。男人们用ska denna换胎盘?在整个秋季的视频中心,康斯塔特雷·福斯卡尔·索姆·哈尔格特·恩·达托斯正在模拟一场爆炸。

 15. 数字化风险:Tvápersoner i munskyd och blákläder stár och tittar páen digital platta i en operationssal。
  2023年12月1日

  Allvarliga risker för patienterna när várden digitaliseras公司

  Digitaliseringen i várden för med sig avsevärda ochökande risker(数字化专家)。Konsekvenserna av intráng och haverier kan bli“katastrofala”,enligt FOI-forskare som har kartlagt svaga朋克。

 16. Sittande person med blåkläder håller i blått hårnät医生。
  2023年11月6日

  塔夫特·弗拉尔卡雷·阿特·格·斯瓦拉·贝斯克德(Tufft för läkare att ge svára besked)——坎布里·恩帕蒂特罗(kan bli empatitrötta)

  斯瓦拉被视为是斯朱克多梅内·巴拉·通加(Svára besked om sjukdomär inte bara tunga att ta emot)。Det kan ocksávara svára att ge,enligt djupintervjuer med läkare。Slimmade vårdorganizationner riskerar dessutom att göra detännu svå罕见。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村