Kvinnlig个人hálleräldre kvinnas手。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Kvinnliga enhetschefer förväntas komma ihág födelsedagar och vara empatiska公司。Män i motsvarande滚动betraktas som mer kompetenta men saknar samtidigt stöd。来自Linköpings Universite visar hur könsroller páverkar lärande och utveckling inomäldreomsorgen的En avhandling。

阿拉·恩赫特谢费尔·伊莫·埃尔德鲁姆索尔根·哈萨玛(Alla enhetschefer inomäldreomsorgen har samma)按pásig att klara en god verksamhet inom givna ekonomiska ramar,men det finnsändáavgörande skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer。康斯塔特拉警探福斯卡伦·卡琳·沃瑟松正在处理与林雪平大学的教学工作。

Kön spelar滚动

尊敬的哈尔蒂塔特·närmare páenhetschefernas förutsättningar att lära och utveckla sig i sitt daglga arbete。共有40人参加了电视台科穆纳拉och电视台私人电视台的采访。De flesta var chefer inom hemtjänst eller särskilt boende公司。En slutsatsär att kön spelar滚动。

Män hade visserligen en fördel基因组att de mer självklart betraktades som kompetenta chefer av sina medarbetare,men i sin chefsroll var de mer ensammar。Medan de kvinnliga cheferna hade likställda kvinnliga kollegor att diskutera förtroligt med,fick männen of ast söka hjälp hos en högre厨师eller de egna medarbetarna。

–男子det gár ju inte att hitta en kompis bland medarbetarna pásamma sätt,även om man kan samarbeta。Dákan det ocksábidra till att männen slutar,säger Karin Wastesson。

Balansgáng i厨师卷

Intervjuerna visaräven att kvinnliga chefer of ta förutsätter att männen bara tar jobbet som enhetschef som en sprángbräda till en vidare karriär。Det领导了直到sämre的动机att lära känna dem närmare。Därför borde arbetsgivaren ta ett större ansvar för att chefer fár mötas i olika konstellationer förr att utbyta erfarenheter,menar Karin Wastesson。

Kvinnornaásin sidaär tvungna att gábalansgáng mellan chefsidealet och bilden av hur en kvinna ska vara公司。Det kan till exampel handla om att ha koll pöfödelsedagar och bjuda págeléhallon páalla hjärtans dag,som en av cheferna uttryckte under intervjuerna(德特坎特)。Det här resulterar i ett sváruppnáeligt理想,som i annan支持beskrivits som“den robusta feminitieten”。

–Detär ju att man ska vara lite av en matrix。att man ska var hård och rättvis,men empatisk samtidigt。Detär ett分类machideal för kvinnor,säger Karin Wastesson。

De motstreiga kravenökar kvinnliga chefers arbetsbörda och tar mycket energi.Som en följd minskar tiden för lärande och utveckling公司。Detär där för en del av förklaringen until den fórh llandevis stora chefsomsättningen och antalet sjukskrivna inomäldreomsorgen,enligt Karin Wastesson公司。

Goda exampel förs视频

Men könsroller pöverkar inte bara individens möjligheter,utanäven hela organizationens förmága att utvecklas。

这是一个非常重要的问题。Samtidget kan de ocksápáeget initiativ hálla distans直到högre chefer för att värna om sitte eget handlingsutrymme。

En konsekvens blir att demokratiskt fattade beslut kanske inte genomförs som det var tänkt。En annan följdär att báde misstag och smarta lösningar tenderar att stanna pöenheten utan att spridas vidare。

–Det finns ett oitresse och man värderar inte den här kvinnligt kodade verksamheten。Hade de högre cheferna lyssnat mer Hade det kanske inneburit att man behövt tillföra mer resurser,engagemang och tid。芬兰斯·恩赫茨谢弗警探(Det finns enhetschefer som pátalar den här könsdimensionen ganska tydligt)。Men de säger att när de ställer krav,dáuppfattas de som bitchiga,inte som pálästa eller som experter,säger-Karin Wastesson。

平均处理:

学习型管理工作:瑞典养老院一线管理人员在日常工作中的学习林雪平大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村