Kvinnlig程序员framför datorskärmar
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Báde elever och lärare tror att mänär Bättre páteknik–en föreställning som minskar tjejernas självförtroende。Dessutom tycks inte programmering i skolan väcka elevernas incesse,visar forsking公司。

技术人员的布里斯滕·科文诺问题。即使是在大学里,也会有一位名叫försöker fåfler kvinnor的学生。

Forskare vid Lunds universitet har i ett项目tittat närmare pör yngre kvinnor väljer bort teknik。

对于斯科宁根的visar att báde elever och lärare i grundskolan tror att mänär bättre páteknik,ná得到了一些进展,直到minskat självförtroende och进入了bland-tjejer。

–Vi blevöverraskadeöver att upptäcka att lärarna som ingick i studien hade starka könstestereotiver kopplade til teknik,trots att mánga av dem undimissar iämnet,säger psykologiforskaren och projektledaren Una Una Tellhed vid Lunds University。

Forskningsprojectett“Klart du kan koda!”visaräven att killar hade bättre självförtroende för programmeringän tjejer–och att det var tydligt kopplat till intesse。Självförtroendet förklarasäven med att de uppmuntrats mer och har fler erfarenheter inom teknikorrádet。基拉纳·哈洛克斯·弗勒·雷布尔德·jämfört med tjejerna。

技能和技能

Forskarna ság ocksáatt公司jejer med utländsk bakgrund hade bättre självförtroende ochörre是一名程序员。

点亮forskarna kan detta kopplas直到den sákallade“jämställdhetsparadoxen”。Den handlar om att könsskillnader i självförtroende och yrkesintresen paradoxat visat sig större i mer jämställda länder。

–Det behövs mer forskning för att förstájämställdhetsparadoxen(德特·贝约·莫尔)。Könstemplater pöverkar självförtroende och进入och detär möjligt att Könsstemplater om teknikär ovanligt starka i Sverige av olika skäl,säger Una Telled。

Skolundervisningen minskar侵入体

Forskarna haräven utvärderat effkter av samhällssatsningar för att locka ungdomar,直到tekniksektrow。Ett exampelär att alla elever数字信号程序mera i skolan。

结果avslöjar att den nya undersisningen i编程visserliegenökade elevernas självförtroende,men samtidigt minskade elevernas-intresse förämnet。

–检察官Una Tellhed表示,检察官在调查过程中表现不佳。

十一所哈拉文大学科学中心莱克富拉前任领导下的där de fick programmera。Enligt forskarna motverkade besöket skolundervisningens negatia effekter och stärkte tjejers självförtroende för编程。

Vetenskapliga研究人员:

项目“Klart du kan koda!”har genomförts av forskingsgruppen PROGS,性别隔离的心理学研究,vid Lunds大学。弗莱拉出版社研究人员.

康塔克:

Una Tellhed,伦兹大学心理医学研究所,una.tellhed@psy.luse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村