1. Kvinnlig个人hálleräldre kvinnas手。
  2024年5月13日

  Könsroller杠杆kvar inomäldreomsorgen

  Kvinnliga enhtschefer förväntas komma ihåg födelsedagar och vara empatiska公司。Män i motsvarande滚动betraktas som mer kompetenta men saknar samtidigt stöd。来自Linköpings Universite visar hur könsroller páverkar lärande och utveckling inomäldreomsorgen的En avhandling。

 2. 90skylt bredvid väg där mindre lastbil susar förbi。
  2024年5月3日

  Jobbresor kan innebära risker för hantverkare och várd个人

  Trötthet、stress、värk、bristfälliga cyklar och lösa föremál i bilar。Enny正在学习har granskat arbetsmiljöoch säkerhet när hantverkare och omsorgs personal reser i tjänsten。

 3. 塑料瓶分类为pölöpande带。
  2024年4月30日

  巴西黑穗病

  Allt mer av samhällets resurserátervins公司。男人维尔卡·哈泽·埃尔索里斯克·乌斯塔斯·特文宁萨贝塔雷·福恩·布兰申·瓦泽尔?För Första göngen skaátervinningsarbetarnas arbetsmiljöi Sverige kartläggas是为研究而培育的。

 4. Kontorsanställda工作吧nära varandra。
  2024年4月16日

  伊根·巴巴拉·帕孔托雷特·坎格·巴特雷·贾德米尔约

  Ljudmiljön i ettöppet kontorslandskap lämnar of ta en del attönska。男性颅骨kunna bli mer behaglig基因组创新设计som skapar“ljudboulbor”runt medarbetarna。Det visar en avhandling公司。

 5. 斯基瓦·索姆博拉里·斯基瓦伊·斯基里克斯塔德(som borrar i träskiva i snickeriverstad)。
  2024年5月19日

  振动skador vanliga hos snickare

  Ungefär var tredje snickare visar tecken pá振动skador i händerna。En av tio unga snickare visar redan tecken páskada公司。Detár nágra av结果表明,我对skador som kan uppstávid arbete med进行了检查。

 6. Ansikte med blátt munskydd公司。
  2024年1月24日

  Blivande undersköterskorär oförberedda pásexuella trakasserier公司

  Unga kvinnor som utbildas till under köterskor beskriver att de utsätts för sexuella trakasserier frán patier under sin praktik–och att problemet böde förbises och bagatelliserasiseras的患者。密切联系。

 7. 2023年11月28日

  Ensam med appen–sámár en gigarbetare pájobbet公司

  Taxichaufförerna、buden、frilansarna……hurär detentilgen där ute?Forskare har undersökt hur den växande gruppen gigarbetare már pájobbet公司。

 8. 2023年11月7日

  奥特哈·马丁·利夫斯维克蒂格·福尔斯基夫塔贝塔

  斯基夫特-och nattarbetare ska ha minst elva timmars sammanängande dygnsvila。Detär lagstadgat公司。男子费拉基特·拉格达·阿贝茨切曼·范利加,och risken att blir sjukökar för den som inte fár nogáterhämtning mellan arbetspassen。

 9. Kvinna jobbar framför dator公司
  2023年10月16日

  梅尔·罗尔斯·帕霍贝特·坎·弗巴特拉(Mer rörelse pájobbet kan förbättra psykiskt máende)

  Insatser för mer fysisk aktivite och minskat仍然是kan stärka mentalt välbefinande hos kontorsanställda。男人们在切弗纳·uppmuntrar merörelse pájobbet,visar en avhandling。

 10. Sjukvárdsledare stár inne i en隧道
  2023年8月29日

  Trafikolyckor i tunnlar utmaning för ambulanssjukvárden公司

  Snabba och genot-nkta beslut behövs för att rädda liv när en stor olycka inträffar i en隧道。男子登上奥瓦娜·米尔乔恩·格奥尔(miljön gör ambulanssjukvárdare tveksamma),维萨尔·恩·阿夫汉德勒(visar en avhandling)。

 11. Närbild av svart kamera pásvart-uniformsklädsel(诺尔比尔德大道卡梅拉广场)。
  2023年6月27日

  克罗普斯卡梅罗·波尔丁斯瓦克特(Kroppskameror páordningsvakter)——在拉奥戈纳·波尔(hállaögonen pá

  埃特额外的瓦坎德奥加·帕乌弗姆斯布雷斯特(Ett extra vakandeöga páuniformsbröstet)–allt fler ordningsvakter bär sákallade kropskameror med inspelingsfunkation。男人们发现芬兰人在冒险,梅德·乌特维克林根(med utvecklingen),冷淡的安娜特·加兰德·埃提克(annat gällande etik och rättssäkerhet)。Och ordningsvakterna självaär。。。

 12. Liteäldre person springer i motljus,págräs,sol bakom。
  2023年6月12日

  Mánga yrkesgrupper har fátt sämre kondition–men inte cheferna公司

  帕巴拉·克纳普特20⁄r Kontiden hos mánga har sjunkit。Tydligast syns trenden i yrken med lägre kvalifikationsnivá,som städare,hantverkare och fabriksarbetare。男厨师syns ingen förändring。

 13. 2023年5月23日

  精简版buller räcker för att störa koncentrationen

  Vár arbetsprestation blir sämre om vi utsättsör bulleräven med sálág l judstyrka som 40分贝。motsvarar vanligt bakgrundsljud i kontorsmiljöer ochök。

 14. Närbild pånyfödd是一个勇敢的人。
  2023年4月25日

  潘德明领导下的穆加·乌特马塔德伊·科文诺-奥赫·尼夫多赫茨瓦尔登

  乌特马丁宁,ett tidget tecken páutbrändhet,在潘德铭av nästan en femtedel av tillfrágad的个人演讲《科文诺-och nyföddhetsvárd》中担任说唱歌手。哥德堡大学的Det framgr av en studie。

 15. Kvinna sitter i profil vid skrivbord och jobbar vid datorn,grönska utaför stora fönster bakom公司。
  2023年4月21日

  潘德明斯·亨马霍布(pandemins hemmajobb)旗下的科勒戈尔·斯莱特(Kollegor slöt sig i bubbler)

  Spontana möten och smáprat försvann。收件箱中提供了有效的数据。Och kollegor slöt sig,medvetet eller omedveet,i“bubbler”där inte alla fick vara med.distansarbete下的Det här syntes,enligt forskning。

 16. Byggnadsarbetare、sedd uppifrán、limmar páen fasad iklädd bláarbetskläder och röd hjälm。
  2023年4月12日

  Ny环氧树脂kan vara mindre hälsovádlig

  Epoxiplastic,som an vänds inom by ggindusterin,kan ge svár kontaktallergi。Nu har forskare tagit fram en ny plastic som kan vara betydligt bättre ur hälsosynpunkt。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村