1. Fjärrkontroll och tv-skärm公司
  2024年5月14日

  Rörlig bild i top bland svenska medievaor公司

  De flesta svenskar lägger mycket tid pámedier−mest populärtär att titta párörlig bild och strömmad tv。Men ven sociala medier stár högt i kurs och Tiktok lockar allt fler yngre。奥雷特斯医疗流量计visar ocksáatt förtroendet för公共服务är högt。

 2. Fyra tonárstjejer kollar新浪手机。
  2024年4月24日

  Spel hjälpte elever att granska nyheter公司

  I myllret av inlägg pásociala medierär det inte alltid lätt att avgöra om information enär korrekt och trovärdig。男性基因组att använda ett datorspel blev grammeelever bättre páatt skilja mellan pálitliga och vilseledande nyheter。在乌普萨拉大学进行调查研究。

 3. 此人med grön rock och röd handväska av märket Hermés,特拉帕·巴科姆。
  2024年4月8日

  梅迪尔·斯泰勒·斯瓦里赫斯·米尔贾德勒的克里蒂斯卡(Medier ställer sällan kritiska frágor om Sveriges miljardärer)

  Mediernas与svenska miljardärer ifrágasätter sällan den ekonomiska ojämlikheten的关系融洽。Det framgár av en av handling vidrebro universite公司。

 4. Närbild páett pekfinger och en mobilskärm med flera ikoner för appi,däribland电报。
  2024年5月20日

  乌克兰超级介质

  Sociala medier spelar en central roll i nyhetsflödet frán kriget i Ukraina–乌克兰国家电视台电报som har blivit som ett矿渣超级媒体。Kruxetär att källorna kan vara báde osäkra och okända。Och när svenska medier hänvisar till osäker information riskerar de。。。

 5. Bord i träpávilket det finns en vas med blommor、en bärbar dator、en tröja och en dagstidning。
  2024年5月6日

  I krislägen litar svenskarna pálokaltiningen我是克里斯拉·根·利塔尔·斯文斯卡纳·洛卡蒂宁根

  Vem lyssnar människor pánär detär kris?米恩迪赫特罗卡尔蒂丁格尔,斯瓦雷特在加冕礼下研究了米恩尼斯科尔。

 6. Mobilelefon医疗用品公司skärm hálls av tvánder i mörk miljö,ljus i oskärpa i bakgrunden。
  2024年2月26日

  Lokala nyhetsmedier kan lära av filmsajter och数据像素

  Lokala nyhetsmedier kan vinna mycket páattöka användarvänligheten。Ett sättär att dra nytta avfunktioner som finns i dataspel och påfilmsajter,enligt en ny avhandling(电影处理)。

 7. Kvinna i vit tröja och vit rock tittar pásin mobiletefon。
  2024年2月20日

  Tveksamma medicinska测试仪marknadsförs med女权主义论点

  生育测试仪och behandlingar med tveksam effekt saluförs till kvinnor。Reklamargumenten har of ta en feminitisk ton samtidigt som de säljande företagen tiger om att vetenskapligt stöd saknas,skriver forskare en。。。

 8. En svensk flaga hänger i luften,巴科姆芬兰人gráregnmoln。
  2024年2月2日

  比尔登av Sverige har förändrats i USA

  I USA har det länge,bland mánga,funnits en bild av Sverige som ett fredligt land med ett välfärdssystem–ett land som hittat en balans mellan kapitalism och social。男人们把比尔登·哈夫德拉特斯藏了起来。

 9. En travel med gamla tidningar i口袋格式。
  2023年11月9日

  Tidningen Starlet et fönster直到tonårstjejejernas värld

  Utskälld och ságad,men ocksáhyllad。Tidningen Starlet väckte heta känslor在30ºs的雨量下。Menör mánga yngre tjejer var tidningen en viktig mötesplats,ungefär som dagens sociala medier。Det visar en avhandling i etnologi公司。

 10. Ung kvinna sitter i profil framför skärmar med spel,mörk miljö。
  2023年11月9日

  Sáanvänds tv-spel för att manipulera och spionera电视台

  Stater och olika typer av grupperingar,直到示例IS och Hizbollah,kan enkelt utnyttja tv-spel för att páverka människor。De använder ocksáspel直到rekrytering。Det framgár avny forskingsraport。

 11. Pumpa med utkarvat ansikte,ljus kommer inifrán,rök runtom。
  2023年10月26日

  Därför skräms vi–härär skr-ckteman基因组tiderna

  万圣节!Läge att karva pumpor、rota fram skelettdräkten、fylla págodisförrádet–och kanske avnjuta en skräckfilm eller en skráckbok?Skräckberättelser har alltid为男人们带来了欢乐,而förändras i则与mán med tiden对峙。哈格。。。

 12. En plastleksak i form av En liten viking stár i torrt gräs och blickar utöver ett suddigt landskap公司。
  2023年8月28日

  Sverige báde slagpáse och ledstjärna för högere提取仪

  Amerikanska högere extremisseter beskriver Sverige som ett land i djupt förfall,enligt en studie.美国作家贝斯克里弗·斯维里奇·索梅特(beskriver)在研究中表现出色。男人在狂欢。Sverige kan ocksályftas fram som positiv förebild–om det passar in i思想家。

 13. 2023年8月24日

  Yngre män tar mer ansvar för familjens kontakter公司

  Detär inte längre självklart att kvinnor ser直到att svärmor ochövrig släkt uppvaktas pöfödelsedagar。在研究中,维萨尔·阿特·伊格利·马恩(yngre män numera tarörre ansvar för familjekommunikationen)。

 14. Modefotografering av tvákvinnor som blickar utöver havet电视台
  2023年8月18日

  Nostalgi präglar högerkonservativ nyhetssajt公司

  检测变量bättre förr。我是Samtidens artiklar vilar ett怀旧skt skimeröver en homon svensk identite,enligt en studie。

 15. 电视台个人保姆索姆·斯瓦尔塔·西卢埃特·维德·埃特·福斯特och talar med varandra。
  2023年6月27日

  AI-verktyg läser av känslor och kroppssprák公司

  Ett AI系统som kan läsa av och sammanfatta känslor och utvecklas仅适用于Stockholms大学。Verktygetär tänkt是一个基于互联网的平台。

 16. Närbild av svart kamera pásvart-uniformsklädsel(诺尔比尔德大道卡梅拉广场)。
  2023年6月27日

  克罗普斯卡梅罗·波尔丁斯瓦克特(Kroppskameror páordningsvakter)——在拉奥戈纳·波尔(hállaögonen pá

  埃特额外的瓦坎德奥加·帕乌弗姆斯布雷斯特(Ett extra vakandeöga páuniformsbröstet)–allt fler ordningsvakter bär sákallade kropskameror med inspelingsfunkation。男人们认为风险更大,更温和。Och ordningsvakterna självaär。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村