Sjömed grönska pátvásidor,stenar i vattnet。索马蒂德。
Artikel frán公司斯洛文尼亚州立大学斯维里赫斯·兰布鲁克斯分校

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöförorenigar i vattendrag och söar。紫外滤光片frán solkrämer hittas främst under sommaren,until example。

Tidigare studier avöroreningar i vatten har kunnat pávisa en skillnad i koncentrationer vid reningsverk,men inte hur det ser ut i vattendrag och s jöar som tar emot avloppsvattnet frán reningsverg。det senare underöks dock i en studie fr n SLU。

Säsongsvariationen visar sig vara knuten至vissa förorenigar och grupper av förrenigar。我在梦魇下用紫外线滤光片作为浴缸的样本。在弗伦的领导下,来自mst的Baktriedödade paranener med antiögel-egenskaper har hittats。

–Säsongsvariationen kan bero páanvändningsmönster av produkter som speglar示例försäljning av solkräm eller medel mot hösnuva,men ocksáSäsongvariationer av kemikaliened brytande bakerier eller solljus,Säger Daniel Malnes,doktorad vid SLU。

Utsläpp stannar kvar i sjöar公司

Med-utgángspunkt iämnen som tidgeare studier funnit i vattenmiljöer i Europa har Daniel Malnes letat efter sammaámnen i s jöar och sammannörande vattendrag i Sverige医学研究中心。

Längs vägen där tillflödena,直到sjöarna rinner fram hamnar olika miljöförorenigari vattnet。De kan以komma frán reningsverk som of taär placerade i närheten av vattendragen为例。米尔约弗罗伦尼加研究院研究了avlárgsna frán vattnet i reningsvek med nuvarande teknik。

–Reningsverkens avloppsvaten blandas ut i vattendragen med varierande halter av olika miljöförorenigar。Med vattenflödet når de轿车sjöarna där föroreningarna blandas Med varandra,och de föroreningar som inte bryts ner stannar i sjöarna en längre tid。丹尼尔·马尔内斯(Daniel Malnes)表示,我已经证明了这一点。

Long tid下的Kan páverka

总共有23个vattendrag och tre s jöar i den aktuella studien。阿特·维萨·米尔约弗·罗列尼加拉(Att vissa miljöför rorenigarärörliga och motstár nedbrytning i vattenmiljón kan páverka ekosystemet i sjöar)隶属于en längre tid,säger Daniel Malnes。

–Dettaär olyckligt eftersom sjöarna bidrar med viktiga värden。直到示例har söarna och vattendragen skyddsvärda ekosystem med organizer som bland annat utför viktiga ekossystem jänster,och söar naär dessutom riksintresen som källor fördricksvaten。

许可证处理:

瑞典淡水环境中新出现的污染物:来源、发生和影响,SLU。

康塔克:

Daniel Malnes,doktorand,Institutionen för vatten och miljö,Avdelningen för-organizak miljókemi och ekotoxikologi vid SLU,Sveriges lantbruks大学。
daniel.malnes@slu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村