Artikel frán公司霍格斯科兰·达拉纳

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Anvándning av parfym kan páverka niváerna av hormontörande kemikalier hos kvinnor som genogár assisterad出生前。Det visar en studie公司。

Forskare frön Högskolan Dalarna,Uppsala Universite,Karolinska Institute och Carl von Linnékliniken har i ett projekt undersökt sambanden mellan livsstilsfaktore och kemikalier i samband med provrörsbefrukting,som ocks kallas IVF。

在Sverige研究之前,对185 kvinnor som基因组进行了研究。Kvinnorna fick besvara frágor om livsstilsfaktorer som hemmiljö,användning av personvárdsprodukter och kostvanor公司。

Forskarna underökte därefter faktorenas relationship until koncentrationer av hormontörande och reproducktionsstörande-kemikalier iäggstocksfollikel-vätska的关系。

霍蒙斯特·兰德·凯米卡利埃

结果是visar tydliga samband mellan frekvent användning av parfym,men ocksákonsumtion av hönsägg och vitfisk,med högre koncentrationer av hormontörande kemikalier i follikelfätska。

我正在攻读utforskade forskarna 30 olika kemikalier I blod och follikelvätska hos dessa kvinnor。De upptäckte kopplingar mellan vissa kemikalier och chansen att föda ett levande谷仓。Särskilt framträdde kemikalien hexaklorobensen,en organocklorinpesticid,somär kopplad直到möjligheten att föda ett levande谷仓。

–Vár studie kan leda till riktade rekommendationer om livsstilsförändringar förr att mildra potentella hälsorisker och fertilitetsproblem i samband med kemikalieexponering。Dessutom kan de utgöra viktig information för-beslutsfatande inomódet kemikariehantering,säger forskaren Lars Berglund vid högskolan Dalarna。

Vetenskaplig研究

生活方式因素与接受生育治疗的女性卵泡液中过氟和多氟烷基物质(PFAS)、邻苯二甲酸酯和对羟基苯甲酸酯水平的相关性,  暴露科学与环境流行病学杂志

康塔克

拉尔斯·伯格伦德,医学博士维登斯卡普·维德·霍格斯科兰·达拉纳(medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna),labr@du.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村