1. 2023年6月22日

  PFAS finns kvar i rester frán sopor公司

  PFAS-kemikalier bryts intener helt när avfall bränns(PFAS-凯米卡利埃·布雷茨国际机场)。De kan hittas i aska,processvaten och rökgaser,visar en studie.德坎·希塔斯(音译)。

 2. Fören páen brun träbát,仍然是一片蓝宝石土地。
  2022年12月12日

  Miljövänlig bottenfärg bäst i forskarnas试验

  Silikonbaserad fárgär bättreän kopparbaserad färg páatt hálla borta páväxt frán bátbottnar,enligt en studie。上帝尼赫特·福尔·米尔乔恩(nyhet för miljön),enligt forskarna。

 3. 2022年4月21日

  弗莱尔福尔av covid-19 efter exponering för PFAS?

  在潘德明斯·费尔斯塔·瓦尔德特(pandemins förstaár var det 19 procent fler bekräftade fall av covid-19 i Ronnebyän i grannkommene Karlshamn)领导下。Lunds大学在2021年hösten领导下的流行病学研究中取得了快速进展。Samtidget poängterar de att det。。。

 4. 2022年5月2日

  凯米卡利米斯·菲克·菲斯卡尔·阿特·安德拉·贝滕德(Kemikaliemix fick fiskar attändra beteende)

  Hormontörandeämnen i naturen páverkar inte bara fullvuxna fiskar公司。De förändrar ocksáhur ynglen beter sig。在学习visar att blandade kemikalier ledde直到báde hyperktivitet och annorlunda simning。

 5. 祈祷吧
  2022年1月24日

  瓦戈尔·斯隆加尔·蒂尔巴卡垃圾场PFAS-kemikalier

  倾倒PFAS-ämnen fricörs i luften via vágornas havsspray。在机动土地上的奥赫·斯瓦瓦尔。Risken finns att luftburna PFAS förorenar dricksvatten längs kusten,säger Ian Cousins,教授i miljövetenskap vid Stockholms Universite。

 6. Vattendroppar páett vattenavvisande类型。
  2021年10月13日

  PFAS-kemikalier ger fettlever–och drabbar kvinnor merän män

  Kvinnor blir mer páverkadeän mänär de utsätts för hög氟化物kemikalier,sákallade PFAS。Det visar en studie om hur kemikalierna leder until skador páleven,sákallad fettlever侦探正在学习凯米卡列耶纳领队,直到斯卡多·帕勒文(斯卡多·佩勒文)。

 7. 2021年6月21日

  朗利瓦德礼物安萨姆拉斯医院寄养

  Fleraártionden efter att giftiga subsister förbjudits i mánga länder,har forskare vid Karolinska Institutet hittatämnena i organ hos foster。Beslutsfatare máste ta hänsyn till mixen av industriella kemikalier som ansamlas i människor och natur,och。。。

 8. 2021年5月19日

  PFAS kan förorena miljön基因组várt avfall

  Vanliga produkter i vára hem inneháller hög fruorerade kemikalier,PFAS,som gör dem vatten och fettavstötande。来自Umeávisar att giftigt PFAS kan läcka ut i naturen,när dessa produkter hamnar i hushállsavfall的研究。

 9. 2021年2月15日

  全氟化物kemikalier kopplas直到摔倒

  将全氟化合物kemikalier、PFAS、kan kopplas排除在tigig gravitet下直至失误。Karlstads Universite的Det visar forskning。PFAS förekommer i bland annat brandskum och i en lóng rad vanliga konsumtionsprodukter公司。

 10. 2020年7月28日

  氟化物kemikalierökar risken för糖尿病och celiaki hosädbarn

  Risken för typ 1-妊娠期糖尿病och celiaki kanöka hos barn om mödrarna utsatts för-vanligt förekommande högflufererade kemikalier。Det visar ny forskining vidrebro universite(维德雷布罗大学)。

 11. 2020年2月12日

  Marina bakerier som miljöövervakare我没有

  Marina bakteriers genutryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar or sakade av oss människor的传感器。Bakterierna hjälper dessutom till att rena haven och pásikt kan de förhoppingsvis rena dricksvatten frán skadliga。。。

 12. 2019年12月17日

  全氟化合物och lág födelsevikt hänger samman

  在graviditet kan kopplas直到lägre födelsevikt的指导下,对氟全氟化物kemikalier进行消减。Det visar den sákallade SELMA-studien somätt hormontörandeämnen i blodet hosöver 1500辆敞篷车猛犸象och deras谷仓。

 13. 2019年6月17日

  Förslag páutfasning av“onödiga”högf氟化物ämnen

  芬兰人都从斯基德瓦拉出发,直到布兰兹拉卡宁斯库姆。Och kopplas till lóng rad hälso问题,一些杠杆-Och睾丸癌,höga kolestrolvärden,lóg födelsevikt等。。。

 14. 2019年5月28日

  Mark med högfluoreradeämnen ska renas direkt i fält公司

  Förorenigar av PFAS,eller högfluoreradeämnen,har använts i brandbekämpningsmedel och finns páplatser där brandövningar gjorts。埃夫特索马·梅内纳·r svárnedbrutna i naturen ska forskare utveckla metoder för att rena。。。

 15. 2019年1月31日

  瓦特纳夫维桑德·凯米卡利埃(Vattenavvisande kemikalier i friluftskläder helt onödiga)

  蒙加·弗里夫茨克勒(Mánga friluftskläderär behandlade med högf fluorerade kemikalier)(PFAS)、弗拉特·斯特埃莫特(för attáemot vatten)、曼诺克斯·奥尔贾(men ocksóolja och anat somör fl ckar)。男子PFASär en av vár tids värsta miljögifter。奥赫·赫尔特(Och helt onödiga för tillverkarna)。。。

 16. 2016年11月8日

  Forskare hittade PFAS i dammsugarpásen公司

  Vad döljer sig i en dammsugarpáse?När kemisten Ulrika Eriksson skulle underöka miljögifter samlade hon在dammsugarp-sar fráN hela världen。Högst andel farligaämnen i de svenska proverna hittade hon i dammet frán sinegen páse,。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村