Klart vatten for sar ut urett rör,frán vänster。
Artikel frán公司乌梅奥大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Att fábort förronenigar frán avloppsvatenär grundläggande。Men delar av arbette görs páett sätt som inteär miljömässigthállbart先生。我正在通过sákallad吸附处理har en ny metod tests för att ta bort förronenigar、bland annat antibiotka。

Varje dag släpps tusentalsämnen ut i avloppsvattnet frán husháll och industrier公司。直到罕见的抗生素。För att Förhindra att dessa Förronenigar hamnar i miljön kan man an vända材料,som aktivt kol,För at吸附剂dem–se faktaruta om吸附剂nedan。

吸附,inte-samma-som吸附

吸附在ebär att ett gasformigtámne eller ettämne lösti en vätska fastnar páytan av ett快速材料eller en väs ka中。

吸附材料som pádetta vis kan“fánga”ochálla kvar and raämnen pásin yta。Detämne som吸附器为卡拉斯吸附器。

吸附ska inte förväxlas med吸收:
吸附=ettämne fastnar páytan。
吸收=ettämne sugs upp av ett annat。

卡拉:乌梅大学桑特分校维基百科

男人们在进行暴力之前都会选择贝荷vs尼亚·洛斯宁加·帕西克、梅纳尔·皮埃尔·奥斯特尔、维克萨姆·维德·凯米斯卡学院。

–Dessa吸附器produceras av kol-och kokosnötsindusterin,vilket gör användningen ohállbar。在600级的温度下,在第一次吸附过程中,在bryta的吸附过程中,再生剂的温度会降低。

Fler ord att ha koll pá

雷根雷纳:Att göra ná在användas igen获得了租金。

Aktivt kol公司:Ett speciellt矿渣kol som har en mycket stor yta där吸附och kemiska breaktioner kan ske。在西格弗罗伦尼加之前,对塔弗拉特·雷纳增值税和卢夫塔克瓦雷·弗尔马加增值税进行了详细调查。

Närbild av väldigt småkolbitar,萨姆拉德。

Aktiverade biokol公司:Kol framställt frán biologiska material,som precis som aktivt Kol har en stor yta och kan användas för att rena vatten。

水力风险行为:En teknik där vatten och värme används under förhöjt tryck för att behandla material och iblandändra materialens egenskaper。

卡拉:乌梅大学

测试med koffein och抗生素

我一直在处理Pierre Oestele underökt restprodukter frán trä-och jordbruksindurin som alternativ直到dat vanligt and vända aktiva kolet。

Dessa吸附器,sákallade aktiverade biokol,研究人员med avseende páderas förmága att吸附器koffein samt tvásorters抗生素,三聚托品och磺胺甲恶唑。Därefter and vändes en ny metod för regenerering som inte kräver torkning och som fungerar vid lägre temperaturer,kallad hydropermisk behandling。

奥特温纳材料气泡

结果是:罗旺德,enligt forkningen。De absocradeämnena gick inte att hitta vid temperatureröver 280平地机–De hade istället omvandlats until andraämnen。

När materialenátervannsökade dessutom deras avskiljningsförmága för vissa av förorenigarna。Det visade sigäven att när de absocrandeämnena brots ned bildades nya kolstrukturer pámaterialets yta,vilket kan vara bra vidátervinning公司。

英格特·弗斯文纳

结果是avhandlingen kan,enligt Pierre Oestele,leda直到att hydroprmisk behandling utvecklas i större skala,bóde för aktiverat kol och andra alternativ。

Och detär viktigt att komma ihág,säger han,att bara för att förening försvinner betyder det inte att denär borta。Den kan omvandlas直到andra produkter som kan vara mer skadliga。

–Dessa biprodukter máste utvärderas。Ett berömt citat sammanfattar det hela:“Inget gárörlorat,Inget skapas,allt förändras”,säger Pierre Oestele。

Läs ocksá:Därför gåråterställningen av våtmarker långsamt公司

平均处理:

探索碳质吸附剂水热再生过程中新出现污染物的去向乌梅大学。

康塔克:

皮埃尔·欧斯特尔,乌梅大学凯米斯卡研究所
pierre.oesterle@umu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村