1. Humla sitter páen växt i kanten av väg där en bil kör förbi(乌姆拉·西特·páenväxti kanten av vág dár en bil körf rbi)。
  2024年6月11日

  Rätt skötsel fáR vägrenar att surra av humlor och bin公司

  Anpassad skötsel av vägrenar fár blommor,bin och fjärilar att trivas bättre。男人们从芬兰开始。Mycket trafik längs en väg motverkar den postiva effekten för federatinörerna(真菌传粉植物)。

 2. Mygga ochánder。
  2024年5月30日

  AI kanöka beredskapen mot tropiska sjukdomar公司

  Med hjälp av artificiell intelligens och matematiska modelleröver resmönster kan spridning av svára infektionssjukdomar i Europa förutsägas。Beräkningarna kan underlättaátgärder mot nya smittor,visar en avhandling vid Umeáuniversitet公司。

 3. Späda granplantor i odlingstrág。
  2024年5月15日

  Unga träd rustas för gnagande snytbagar先生

  Snytbaggar kan döda en stor del av nyplanterade träd páett湿度。男子det gár attöka plantornas eget försvar,来自SLU的visar en avhandling。

 4. Varningsskylt för fästingar i en skog公司。
  2024年4月4日

  细胞内的Sátar sig farligt fästing病毒

  Forskare兽医nu hur det fästingburna viruset som orsakar Krim-Kongo blödarfeber tar sig in i kroppens celler。Betydelsfullt för att kunna utveckla läkemedel mot den dödliga sjukdomen警察局。

 5. Malariamygga med droppe blod sitter páhud医生
  2024年2月21日

  亲吻马来西亚

  Myggor som sprider疟疾gillar att dricka energigivande kiss frán kor。阿非利卡省米格尔市的Forskare har därför imiterat den lockande doven för att fönga。

 6. 莫特库帕的Bin flyger
  2024年1月17日

  入侵的kvalster stort hot mot honungsbin

  Varrokvalster har haft stor páverkan pávilka病毒som finns hos bin,visar en internationalell研究。结果是维克蒂加·福尔(Resultatenär viktiga för att kunnaövervaka honungsbins hälsa)。

 7. Traktor besprutar ett fält med majsplantor公司。
  2023年12月12日

  萨坎·克拉纳·克里拉

  Insekter och andra kryp som lever pákrar bidrar,直到att främja grödornas tillväxt。我一直在为奥德拉雷的研究生们工作。

 8. Gråbrun nattfjäril保姆påett löv
  2023年12月7日

  纳特夫杰里拉尔·帕雷吉·弗拉马什(Nattfjärilar párejäl frammarsch i Sverige)

  Har du sett ovanligt mánga fjärilar fladdra omkring在索马里人手下?在电视上获得签证——一些球迷——我的球迷。

 9. Slända med blákropp sitter páett blad先生
  2023年11月15日

  神秘医学杂志flicksländans färgeräröst

  霍诺娜·霍斯·库斯特弗利克斯(Honorna hos kustflicksländan kan ha ett utseende som gör att de liknar hannar)。Hur det här kommer sig har gäckat forskarna,men nu har de löst den genetiska ggatan。

 10. 2023年9月20日

  Varm nordisk sommar följdes av fler dödsfall i疟疾

  Insektsburna sjukdomar riskerar spridas norrut i takt med ett varmare klimat公司。在处理过程中,北半球的疟疾史上最为严重,而南半球的疟疾史上最为严重。

 11. 2023年8月24日

  Larver läker sár bättreän抗生素–om vi láter dem

  Larver kan báde mätta oss och läka svára sár bättreän bóde anti-biotika och kirurgi.Om de fár。阿尔·柯尔卡·恩斯洛·坎·卢拉·奥斯斯(ala ckelkänslor kan lura oss att undvika ocksádet somär bra för oss),维萨尔·福斯宁(visar forskning)。

 12. 2023年8月14日

  斯卡达特·维尔克(Skadat virke kan bli bomull)至沃尔登

  Skog som angripits av barkborrar har lágt ekonomiskt värde,男子正在学习visar att förstört virke kan omvandlas直到textilfiber。埃特安诺德宁索马德博穆尔斯普鲁克特(Ett användningsomrár deär bomullsprodukter)至苏克文(sjukvárden),梅内文(menäven)生物柴油运输公司(biodrivmedel för transporter)。

 13. Fästing pásticat plagg
  2023年8月11日

  葡萄酒下的Fästingar tar inte pause

  Sommarenär fästingarnas tid,men de tycksäven vakna till pávintern。De kan vara aktivaäven när termmeter kryper-ner till nágra fáplusgrader,visar en studie.德坎瓦拉·阿克蒂瓦·文·恩·恩·诺尔(De kan-vara akti vaä),克雷佩纳(kryper-nerm)。

 14. 2023年8月8日

  Kunskap brister om bin och礼物

  Bekämpningsmedel innebär ett hot mot pollinerare,men bara ett fátal bin och insektsgifter har研究人员。För en majoritet av världens 20 000 arterär effekterna fortfarande okända,visar enöversiktstudie。

 15. Gul blomma med berg i bakgrunden居尔·布鲁玛·梅德伯格
  2023年8月7日

  Klimatförändringar ger vilda variationer i Arktis公司

  穆斯特雷特·福尔自然斯(Mönstret för naturens tidtabell harörändrats drastiskt)在15⁄r i den högarktiska delen av Grönland下。Trenden med allt tidigare várar har nu ersatts av en stor variationár fránár。德国足球协会。。。

 16. Termitstack i naturen公司
  2023年6月30日

  Termiter visar vägen till klimatsmart空调

  Termiterär naturens egna ingenjörer–med finurliga lösningar för bra tempture och venturation i sin bostad。Deras komplexa stackar kan inspirera framtidens klimatsmarta byggnader,menar forskare。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村