Tatuerare arbetar med en tatuering páett ben(塔图雷·阿贝塔尔·梅登·塔图林·帕特本)。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Det finns ett samband mellan tatueringar ochökad在林福姆drabbas av lymfkörtelcancer的风险。Och storleken págaddningen tycks inte spela nágon roll för risken公司。Det visar en studie vid Lunds大学。

我是斯韦里格?r numera var femte person tatuerad。Samtidget har kunskapsläget varit begränsat kring vad tatueringstrenden,somökat snabbt de senaste decennierna,kan för effekter páhälsan。

纽约癌症风险研究

Nu har en forskargrupp vid Lunds Universite underökt sambandet mellan tatueringar och canceroformen lymfom大学。

我研究了har forskarna和vänt癌症登记员för att identifiera personer som drabbats av lymfom。De matchides轿车med en jämförelsegrupp frán befolknings注册med samma kön ochálder,men uta lymfomdiagnos。

–Studiedeltagarna fick轿车besvara ett frágeformulär om nya livsstilsfaktorer för att ta reda pöom de var tatuerade,säger Christel Nielsen,forskare i epidemiology vid Lunds universitet。

Forskarna sökad风险

研究人员在21世纪的过程中面临着风险。Det kom forskarna fram直到efter attäven vägt in andra faktorer som kan páverka cancerrisken,直到exampel rökning ochálder。

–在个人层面上,人们会看到自己的成就。结果显示,behöver nu verifieras och underökas vidare i and ra studier och sádan forskning págár,säger Christel Nielsen。

En hyposes var att storleken pátatueringen var betydelsefull,det vill säga att En helkropportingering skulle kunna innebära En högre cancerrisk jämfört med En liten fjäril páaxeln。Oväntat nog tycks storleken inte spela någon滚动。

–Vad det beror pávet viännu inte。男子kan spekulera i att en tatuering,oberende av storlek,startar en lággradig inflamitis i kroppen,som i sin tur kan trigga cancer。Bildenär alltsámer komplexän vad vi首字母被践踏。

扩展för kemikalier

De flesta skaffar sinörsta tatuering i ungálder。在en stor del av lift下,Det innebär att de exponeras för tatueringsfärg och dess kemikalier i kroppen。Trots det har forskingen bara skrapat páytan för att fákunskap om de lángsiktiga hälsoeffekterna av tatueringar。

–Vi-vet轿车tidgare att när tatueringsfärgen kommer位于i huden,tolkar kroppen detta som ná得到främmande som inte ska vara där och immunförsvaret triggas。En stor del av färgen transporter as bort frán huden,till framför allt lymfkörtlarna där den lagras in,säger Christel Nielsen。

Forskningen gár vidare公司

对于斯卡尔格鲁蓬·科莫尔·努阿特研究所,来自芬兰桑班德·梅兰·塔特林加,患有癌症,患有器官疾病。德维尔文福斯卡·维达尔·帕安德拉(De villäven)在塔图林加(tatueringar)之前一直在为芬兰人民服务。

–Folk kommer sannolikt att vilja uttrycka sin identitet基因组tatueringaräven framöver och därförär det väldigt viktigt att vi som samhälle kan se直到att detär säkert。För den enskildeär det bra att känna till att tatueringar kan páverka hälsan,och att man därför ska vända sig till hálso-och sjukvárden om man har besvärs som man kopplar till tatuering,säger Christel Nielsen。

Vetenskaplig研究:

纹身是恶性淋巴瘤的危险因素:一项基于人群的病例对照研究, 电子临床医学.

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村