Artikel frán公司斯洛文尼亚州立大学斯维里赫斯·兰布鲁克斯分校

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Grömögel ställer,直到stora bekymer för jordgubbsodlare。Men en nyttosvamp som minskar angreppen pábären kan bli räddningen,enligt forskare(纽约市)。

Jordgubbenär det ekonomiskt viktigaste bäret i Sverige,men varjeár orsakar en grámögelsvamp stora skördeförluster。Flera olika bekämpningsmedel an vänds men svampen som orsakar gråmögel har utvecklat resistant mot nästan alla växtskyddsmedel的抵抗力很强。

Därför behövs pálitliga biologiska bekämpningsmedel för att ersätta kemikalierna som används mot skadliga svampar,menar forskare vid Sveriges lantbruksunitet,SLU。

De har undersöktom en nyttosvamp kan bidra tillösning pömögelproblemet(德哈尔了解恩尼托斯万·坎比德拉,直到恩洛斯宁·波尔布勒梅)。

–Den jästliknande nytosvampen Aureobasidium pullulans har tidigare visat sig vara effektiv för att bekämpa gr mögel i växthus,säger forskaren Mudassir Iqbal vid SLU。

弗尔特弗舍克斯克内

我一直在研究ett-tvár lángt fáltförsök I Skáne下karna tvöolika koncentrationer av nytosvanpen och extrakt frán sockerbetor的测试结果。袜子是一种罕见的土豆。

–阿拉·贝汉丁加尔·维戈德伊·费尔特明斯卡德·格罗姆格朗格列蓬·埃夫特·斯克罗德·奥乔卡德·赫勒巴赫滕·费尔登·斯科尔达德·弗鲁克滕。Bäst effekt fick vi med den högsta koncentrationen av A.pullulans,vilket ocksáresultrade i högre frukt production。内托斯万普顿警署警长维萨尔(Det visar att nytosvanpen ocksástimulerar tillväxten),为卡伦·约翰·斯坦伯格(Johan Stenberg)vid SLU工作。

Bärens hállbarhet förbättras

Enligt forskarna bidrog sprejning med báde nytosvamp och sockerbetsextrakt till the en pálitlig biologisk bekämpning av gr mögel och därmed förb ttrad hállbarhet páde jordgubbsaskar som säljs i handeln。

–Att använda den här nyttosvampen och sockerbetsextrakt kan bidra till en vergáng frán kemiska杀菌剂till mer hállbara metoder uta Att vi behöver kompromisa med odlingssäkerheten,säger Mudassir Iqbal。

我正在研究gjordes实验室med nytosvanpen mot svamparna Botrytis cinerea och Colletotrichum acutatum,som orsakar grámögel och bladfläckssjukdomar hos jordubbar。

斯卡德斯万帕纳växte mindre

研究人员visar att de tváskadesvamparnas mycel växte mycket mindre i närvaro av den nytiga svampen。Samma goda resultat syntes när skadesvamparna odlades i vätska däräven nytosvampen hade odlats公司。

Det visar att代谢物,ämnen som nytosvampens utsöndra,är inblandade。

–Vár studie visade ocksáatt A.pullulans producerade betydand mängder extracellulära proteaser,somär kända för att bryta ner svampens cellväggar。Vi tittade närmare páproteinera och hittade exofiliner,liamociner och fria fettsyrror som alla kända för att ha svampdödande egenskaper。För att ta reda páexakt vilka代谢产物somär ansvariga För den biologiska bekämpningseffekten behövs fler studier,säger Johan Stenberg。

Vetenskapliga研究人员:

田间条件下出芽短梗霉和甜菜提取物对草莓病害的生物防治,植物病理学杂志.

益生菌短梗霉对灰葡萄孢和尖孢炭疽菌的生物防治潜力,植物病理学.

康塔克:

Johan Stenberg,SLU vid institutionen för växtskydsbiologi教授,Johan.Stenberg@slu.se

穆达西尔·伊克巴尔(Mudassir Iqbal),斯洛文尼亚州立大学弗拉瓦克斯茨基德斯比奥洛基学院(postdoktor vid institutionen för växtskydsbiologi),mudassir.iqbal@slu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村