Skidakare med fristil医生。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Forskare vid Luleátekniska大学har tagit hjälp av AI för att fábästa tänkbara glid pángdskidor。Med hjälp av metoden kan elitákarnas skidor testas och anpassas efter väder医院。

Inom skidákning har friktion stor betydelse公司。帕莱蒂尼夫·坎·恩·米克特·利滕·明斯克宁av motstándet mellan skidan och snön Páverka tävlingsresultaten avsevärt。

Närängdskidor ska väljas ut och prepareras för att minimera friktionen krävs noggrann kontroll av en rad detaljer,直到示例skians spann,material,slistruktur och vallingsmetoder。瓦伦·穆斯坦·安帕萨斯(Valen máste anpassas)直到rádade snö-och väderförhállande för att säkerställa最优prestanda。

Bättre glid med hjälp av AI公司

För att bättre Förstáfriktionen mellan skildor och snöhar forskare vid Luleátekniska universitet utvecklat en flerskalig AI-baserad建模方法。Den bygger páatt skidans makro-och mikroskopiska egenskaper kopplas ihop。

–Att kombinera rätt skida,struktur och vallningsmeto efter olika väderförh llandenär avgör rande för elitskidákares framgáng。Vi har utvecklat en metod som kan beräkna bästa glidet för elitákare och ge snabba打滑机。Samarbette med att implementera metoderna pálandslagsnivápágár redan,säger forskaren Kalle Kalliorinne,som skrivit en avhandling inonämnet maskinelement med in iktning mot idrottsteknologi。

Friktion i olika温度计

Fälttester i skidspáren visar att beräkningsmoteden fungerr i praktiken公司。Med hjälp av metoden har forskarna lyckats bestämma och minimera friktitonen vid vissa typiska väderförhállanden医院。De snötemperaturer som underöktsär 3,9 och 13 minusgrader i pistade sprör och utan nederbörd.温度低于3℃,9 och13分钟。

圣戈德福斯卡纳

Påmakroskalan har forskarna mätt hela skidans geometry med variarende belastning och skapat AI som generarerar数据,直到在研究人员的基础上建立了一些模型。

Med hjälp av beräkningsmodellen kan skidans mekaniska egenskaper karakteriseras avseende hur den fördelar utákarens tyngdöver den främre och bakre glidzonen医学中心。我对滑动结构的分析是基于我的模型。

我是一名滑雪运动员。

结果为av forskarnas beräkningarär avgörande för utvecklingen av en fullskalig滑动摩擦计,en typ av kälke med riktiga skildor som medar。Den kan lastas pöolika sätt för att efterlikna de förhállanden somákarna utsätter sina skildor föri sp.ret。

Med hjälp av skidtribometern kan modellen kalibreras för att uppskatta friktionen och därmed se hur bra skidan滑翔机。

–Vára forkningsresultat hjälper att Välja optimata kombinationer av typ av skida och slistruktur som ger bästa glidet pátävlingskidor för olika snö-och Väderleksförh llanden。结果是,在Sveriges Olympiska kommitté,säger Kalle Kalliorinne的基础上,重新设计了一个滑动滑道。

平均处理:

雪橇摩擦的多尺度性质、越野滑雪性能的现场测试、表征和建模卢勒·特克尼斯卡大学。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村