Fundersam男子med mobil i handen。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

När personer med psykisk ohälsa fick páverka sin egen behadling minskade problem medángest。Det visar en avhandling som undersökt betydelsen av patient inflytand vid internetbaserad terapi(视频处理)。

Internetbaserad一直在处理vid,直到exampelángest har införts brett inom primärvárden。Detär idag ett alternativ直到samtalsterapi där patient träffar en psikolog pa plats。

处理视频:哥德堡大学visar nu att detär position att láta patienten vara med och planera stora delar av behandlingen。

布兰德的病人索姆·斯亚尔瓦·菲克·帕维尔卡(som själva fick páverka)的犯罪行为计划,直到成为längd och inneháll、ságs större förbättringar iángestsymtom vid behandlingens荡妇的榜样。

−结果为:talar för en skräddarsydd och personcentrerad várd。德塔甘德医院和住院病人的检查结果表明,病人的行为与中心失败者的行为不符,而病人的行为则与精神病患者的行为不一致,精神病患者Linnea Nissling som skrivit avhandlingen。

Delaktighet minskadeángest公司

我正在研究55名vuxna患者,他们是来自primärvárden I Västra Götalands regionen slummässigt indelade I tváolika behandlingsgrupper。

Hälften av deltagarna,som led av problem medángest,fick en standardizerad版本av internetbaserad terapi。邓安德拉·格鲁彭·菲克·莫伊利赫特(Den andra gruppen fick möjlighet att välja och skräddarsy sin behandling)。

结果visar attángestniváerna minskade bland patienterna som fick inflytandeöver sin terapi。De uppgav ocksáenökad känsla av kontroll公司。

−这是一个特殊的时期,我的病人一直在等待治疗。男性det kan vara sáatt enökad kontroll leder tillökad-motivation genome terapin,vilket skulle kunna förklara de positiva resultaten av den,säger Linnea Nissling。

Visar behov av mer inflytande公司

我正在进行一项研究,了解ett internet baserat behandlings计划som fokuserar páatt stärka patienternas egna värderingar och láta dem bli vägledande I behandlengen。研究了deltagarna var drygt 50 ungdomar som led avángest。阿尔瓦·文·德纳扮演gav阳性反应者。

Enligt Linnea Nissling visar de báda studierna att det finns ett behov av att förstärka patienters inflytande i deras egen várd.(伊莱格特·林妮娅·尼斯林(Linnea尼斯林)的visar de b_da studierna att det-finns ett-beho。

−Det behövs fler försök som bekräftar vára resultat men baserat pávár a studier skulle jag ráda várd personal som arbetar med internetbaserad terapi att inkludera patienterna i planeringen。Det kan ge pátaglga förbättringar i deras välmáende och behandlings resultat,säger Linnea Nissling。

平均处理:

增强患者的作用:探索患者在通过互联网提供的基于接受的认知行为疗法中的影响力哥德堡大学。

Mer om behandlingen公司

基于互联网的心理分析行为程序,som utvärderades i avhandlingen,är en typ av självshjälps年度医学信息och evidensbaserade suppgifter som patienter ombeds göra och med jämna mellanrum rapportera。

Uppgifterna kan handla om at analyzera sit beteende i en viss situation,övaupp förmágan att vara medvette närvarande i stunde eller i smósteg medvetet utsätta sig för det som skaparöngest。

我负责Ta tillsammans med ett behandlarstöd frán en psykolog eller psykoterapeut,som regelbunde följer upp och ger反馈患者arbete的行为处理程序。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村