1. Gravid kvinna háller händerna i ryggslutet(格雷维德·科文纳·哈勒·哈德纳)。
  2024年5月8日

  Akupunktur och神经刺激利卡文胸vid bäckensmärta

  Mánga kvinnor supplier smärtor i bäckenet i samband med graviditet公司。在avhandling visar att báde akupunktur och nervstimulering kan minska bád värk och oro。

 2. Nyfödd bebis sover pávuxens axel公司。
  2024年2月15日

  科文诺·梅德·斯梅塔·埃夫特·福泽尔·卡内尔·西格·博特格洛姆达(Kvinnor med smärta efter födsel känner sig bortglömda)

  辛·格雷迪特(sin graviditet)领导下的曼格鲁·弗雷恩·阿特·瓦拉·瓦拉瓦尔·奥马尔(vara väl omhändertagen)——直到埃夫特·弗泽尔恩·格洛马斯·博尔特(efter födseln glömmas bort avárden)索姆·达德斯塔·福库塞拉尔·帕比森·哈萨(som dáist llet fokuserar pábebisens hälsa)。Detupper kvinnor med smärta efter en födsel公司。

 3. 我是一个叫布莱特·维拉尔·罗特的绷带小丑。
  2023年11月14日

  Det gör mindre ont när en kvinna frágarom Det gö)

  Den som utsätts för fysisk smärta supplier mindre smárta om detär en kvinna som frágar om smä,jämfört med om detár en man som fr.gar。Lunds Universite的Det framgár av forskning。

 4. 2023年10月3日

  萨斯卡AI minska lángvarig smärta

  Detär svárt att fáhjälp för lángvarig smärta公司。Rätt or aker till smärtanäR svára att upptäcka公司。Nu tar forskare AI直到hjälpör att fler smärtpatienter ska fárätt behandling。

 5. 2023年8月17日

  斯梅尔塔·坎约卡(Smärta kanöka risken att döefter hjärtinfarkt)

  个人som lider av smärtaáren efter en hjärtinfarkt harökad risk att döi förtid。Det visar en ny研究。

 6. 有人坐在乌托姆胡斯。En naken arm、med klocka、samt ett knäsyns、samt-axel och del av huvud i förgrunden。
  2023年5月17日

  Behandlingar vid artros–hur braär de,egentligen?

  Behandlingar av artros kan i studier framstásom effektiva。男人们都是黑人吗?Det finns en viktig brist som kan páverka forskiningsresultaten,menar svenska forskare。Och det handlar om ná得到了som mánga av oss nog känner igen–att。。。

 7. Kvinna i helfigur stár och ser ut mot Stockholm,sedd bakifrán,索马里人种。
  2023年4月27日

  费拉·奥蒂奥·哈隆·维德·萨姆拉盖特·费尔罗斯宁根

  Nästan fyra av tio förstföderskor har besvär med smärta vid samlag meräN ettár efter förlossningen,enligt forskning fráN Umeáuniversite大学。Kvinnor uppger ocksáatt de fár för lite förstáelse i várden。

 8. 2023年3月13日

  Bättre livskvalitet om källan直到ryggsmärta kan spras

  Idag康复患者med kronisk ryggvärk uta att orsaken uts。男子dubbla vinster finns om smärtproblemen kan lokaliseras,直到lederna mellan ryggkotorna och därefter behandlas,visar en avhandling。

 9. 2023年2月8日

  Känsliga kvinnor ocháliga män–synen pásmärtpatier lever kvar

  Det finns en tydlig skillnad när lóngvarig smärta hos män och kvinnor beskrivs i forskning公司。Det visar en avhandling som ocksályfter fram att rádande normer kan leda,till nader i behandlingen av smärtpatier。

 10. Kvinna háller händer mot ansiktet公司
  2023年1月31日

  斯玛尔塔·卡纳·尤特曼宁·费尔坦德沃登

  Många lider是一个很好的例子。Särskilt drabbadeär kvinnor。Behandlingen av käkproblemenär redan idag en utmaning för allmäntadvárden,men kan bliännu större i framtiden。

 11. 2023年1月24日

  Träning i både hög och låg对视频效果的影响

  米尔德拉·斯梅尔塔(Träning mildrar smärta och minskar stelhet vid artros i knäleden)、梅恩盖特·哈萨克纳茨(men enighet har saknats)和维尔卡夫尼格尔(vilkaövnigar och vilken Tränigsdos somär bäst)。正在学习har nu undersökt effekten av En hög och lóg träningsdos。

 12. 2023年1月11日

  Spädbarnsmasage gynar börälder och谷仓

  Spädbarnsmassage stärker relationen mellan barn och förälder公司。Massagen minskar stress、lindrar smärta、motverkar gulsot och gör att spädbarnet följer sin viktkurva snabbare。

 13. 格拉纳大麻包
  2022年11月29日

  大麻研究人员skapar rubrikeräven nár resultatenär klena

  研究人员som testar大麻mot smärta fár stor medieuppmärksamhet oavsett vilken effekt behandlingen har,enligt en studie frán Karolinska institutet。Och安慰剂spelar en viktig roll i dessa studier,enligt forskarna。

 14. 2022年9月7日

  纳克问题kan ge svára följder för byggnadsarbetare

  Smärta och skador i nacken som kräver operationär vanligt bland by ggnadsarbetare med fysiskt tunga arbeten och risken för att de som operators ska drabbas av förtidspensionerär hög。

 15. 2022年6月29日

  Ryggfrakturer blandäldre kan förhindras med enkel röntgen公司

  Kotkompressonerär mycket vanliga blandäldre,och risken att drabbas av nya frakturerär-stor。德国哥德堡大学快速att nya rutiner för rör ntgen borde införbättre diagnostik och。。。

 16. 2022年1月14日

  Försvarets flygare Fár ont i rygg och nacke弗尔斯瓦雷茨

  Besvär i nacke och bröstrygg drabbar mánga bland Försvarsmaktens flygande个人。Särskilt i riskzonenär de som har haft besvär tidigare,de som har lägre rörlighet eller har Sämre uthöllighet i nacke och bröstrygg。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村